Taart voor medewerkers tanteLouise: instelling slaagt voor zorgkeurmerk

BERGEN OP ZOOM – Zorginstellingen dienen aan heel wat regels te voldoen, op de meest uiteenlopende gebieden. Ook het bewaken en managen van kwaliteit is een belangrijk aspect. Daar is een aparte ISO norm voor opgesteld en aan die minimale eisen blijkt tanteLouise ruimschoots te voldoen, aldus een juichend persbericht van de zorgverlener.

Onderzoekers van certificeerder CIIO hebben de werkwijze binnen de organisatie tegen het licht gehouden en die is ‘dik in orde’, aldus tanteLouise woordvoerder Marc Molenaars. De aanpak voldoet zelfs ruimschoots aan de eisen die worden gesteld voor het nieuwste ISO 9001-keurmerk, meldt hij trots.

Compliment

Drie onderzoekers brachten in de januari bezoeken aan Moermont, Jacqueline, De Nieuwe Haven, De Lindenburgh, Elisabeth, de Turkse en Marokkaanse dagopvang en aan het Servicebureau. In totaal hebben ze met zo’n 140 medewerkers gesprekken gevoerd. Deze auditoren maken tanteLouise in hun eindrapport een compliment voor de onconventionele maar effectieve aanpak, gericht op zorg en het welzijn van cliënten en hun naasten.

Alleen nog wat plooien

De onderzoekers constateerden, op vier kanttekeningen na, geen tekortkomingen. Met wat kleine aanpassingen zijn ook die plooien voor een nieuwe controle gladgestreken, meldt de zorgverlener. TanteLouise is blij dus en heeft dat intern gevierd, met gebak voor alle medewerkers. Die hebben deze resultaten namelijk mogelijk gemaakt.

Foto: © tanteLouise