Terugfluiten biobased geluidsscherm brengt imagoschade, schrijft BSD

BERGEN OP ZOOM – Het dossier 'Geluidsscherm Randweg' groeit met de dag, nu de ene na de andere politieke partij wat vindt van de voorgenomen verlenging van het kunstwerk 'Tussenstop' aan de Halsterseweg. Of eigenlijk; van het afwijken van de oorspronkelijke plannen.

Het plan was om langs Randweg Noord een scherm van in totaal bijna 2 kilometer te plaatsen, dat qua uitstraling een verlengde moest lijken van het kunstwerk. De geluidswering zou bestaan uit panelen van biobased materiaal en beton. Toen echter bleek dat dit ongeveer anderhalf miljoen moest gaan kosten, mede vanwege het gewicht van deze schermen en de bijbehorende extra fundering, kwam de gemeente terug op dat voornemen. Gekozen is voor een ander materiaal, en wel gerecycled plastic. Deze variant kost negen ton.

De VVD klom als eerste in de pen nadat de kosten bekend werden, om te melden dit nog steeds een te dure oplossing te vinden. Het CDA meldde zich die middag eveneens. Met de boodschap dat de gemeente, die zich zo graag als 'biobased' profileert, deze switch niet kan maken. Het zou slecht zijn voor de uitstraling. Daar sluit de BSD zich nu bij aan, op papier althans.

Vreemde zaak

Raadslid Piet van den Kieboom meldt dat zijn fractie het maar een vreemde zaak vindt, juist omdat de gemeente Bergen op Zoom er al een aantal jaren hard aan werkt om de toepassing van biobased materialen te bevorderen en de ontwikkeling er van te stimuleren. Zijn partij juicht dit toe, mede omdat deze sector voor nieuwe werkgelegenheid kan zorgen. Dus ook de meerkosten voor een dergelijke toepassing vindt de BSD ‘binnen aanvaardbare proporties’ acceptabel.

Ongeloofwaardig

Van den Kieboom en zijn fractiegenoten twijfelen echter, mede door dit verhaal, of het college wel echt achter die biobased waarden staat. Het lijkt erop dat financiële overwegingen belangrijker zijn dan die biobased gedachte uitstralen en stimuleren, stelt het raadslid in een brief. Hij vindt dat de gemeente hierdoor aan geloofwaardigheid inboet en daarmee imagoschade lijdt. Volgens de BSD heeft het college de indruk gewekt afstand te nemen van de biobased gedachte. De partij roept het college op de gemaakte materiaalkeuze terug te draaien en daarmee een ander signaal af te geven dan nu is gebeurd.

Toch lijken binnen de fractie de neuzen niet allemaal dezelfde kant op te staan. Collega-raadslid Peet Bakx liet zich op Facebook anders uit over die meerkosten voor de oorspronkelijke biobased uitvoering: "Alsof je emmer een leeg gooit. Graag kijken of er geen alternatieven zijn. Duurzaam, goedkoop en mooi zijn hierbij de kernwoorden. In de regio moeten toch ook leveranciers zijn die dit kunnen bedenken."

Foto: Stichting [KidOR)