Veel bezoekers binnenstad krijgen amper iets mee van historisch centrum

BERGEN OP ZOOM – De detailhandelsstructuurvisie ligt nog drie weken ter inzage, alvorens de politiek het definitieve rapport vast zal gaan stellen. Op 3 maart organiseerde de gemeente bij Stayokay een informatieve avond voor ondernemers, met volop ruimte voor discussie. Op het laatst mochten de ondernemers ook wat zeggen…

Door: Mireille Hoetelmans & Hans-Jorg van Broekhoven

In de veranderde markt is een grote behoefte aan duidelijke visie op detailhandelsbeleid, waar overheid (ook lokaal) beleid op kan voeren. Ook het Bergse winkelvloeroppervlakte kent grote leegstand in alle winkelgebieden. Met de plannen die hier en daar nog liggen en die deels al in ontwikkeling zijn, komt er in Bergen op Zoom nog eens zo’n 40.000 vierkante meter bij. Dat maakt het voor bestaande winkelcentra alleen maar lastiger.

Buurtbewoners aan het woord

Er waren veel wijkbewoners naar de bijeenkomst gekomen en zij lieten hun zorgen behoorlijk horen. Ze vrezen hun buurtsuper te zien verdwijnen en maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen. Veel mensen leven kennelijk in de veronderstelling dat de nu aanwezige buurtsupers op de nominatie staan om gesaneerd te worden. De gepresenteerde visie spreekt echter over betere keuzes maken, geen nieuwe voorzieningen meer toestaan buiten de bestaande locaties en bestemmingsplannen handhaven. Er wordt in het plan niet gesuggereerd dat bestaande winkelcentra moeten verdwijnen. Dat wilde echter niet echt landen bij een aantal bezorgde buurtbewoners.

De Zeeland versus de binnenstad

Projectontwikkelaar Gebri werd vertegenwoordigd door Jos Slaats. Die sprak zich opnieuw uit voor een verbinding tussen de binnenstad en 'zijn' Zeeland en de Woonboulevard. Dit moet kans van slagen hebben, vindt hij, aangezien de Zeeland op ‘slechts’ 700 meter van het centrum ligt. Uit onderzoeken blijkt geregeld dat binnenstadbezoekers in totaal vaak nog geen 800 meter afleggen, dus dat geeft een heel ander beeld. Gebri heeft echter een eigen visie op die cijfers en ziet de Zeeland en Bergse woonboulevard niet als een bedreiging voor de binnenstad. De Vereniging Binnenstad ervaart dit héél anders en protesteert geregeld, met name tegen de komst van een versmarkt in de Zeeland.

Historische deel centrum amper in beeld, gemiste kansen

In de discussierondes kwamen de ondernemers uiteindelijk toch nog zelf aan het woord. Wijkwinkelcentra-ondernemers en binnenstadondernemers vinden dat wildgroei van nieuwe initiatieven uit den boze is, in deze economie. En er moet méér gebeuren om de moderne consument vast te houden. Als voorbeelden werden opnieuw de bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten genoemd als belangrijke speerpunten. Parkeren dient ook beter verdeeld te worden over de stad. De eerdere genoemde 800 meter die een bezoeker aan het centrum maximaal aflegt, zorgt er voor dat alle parkeerders die op het Joorenplein of bij De Parade staan de Grote Markt niet eens halen. Daar ga je dan, met je historische centrum! Veel aanwezigen gaven aan dat dit een belangrijk aandachtspunt moet worden voor nieuwe gemeentelijke plannen.

Foto's: Mireille Hoetelmans