Verbazing Lijst Linssen over afketsen plan Nieuwe Vesting

BERGEN OP ZOOM – Vorige week schreven we over een ingediend plan van de ontwikkel- en bouwbedrijven die de huizenblokken op De Nieuwe Vesting bouwden of daar nog mee bezig zijn. Zij stelden voor ook de rest van de wijk voor hun rekening te nemen en wilden de grond kopen maar het college wees dat af.

Lijst Linssen vindt de gang van zaken maar raar en wil vragen stellen tijdens de gemeenteraad van 13 juli. Het feit dat de fractie het uit de media moest vernemen steekt, maar er speelt veel meer. Volgens de brief die raadslid Sander Siebelink over de kwestie stuurde moet het aanbod serieus (her)overwogen worden, en wel in overleg met de raad. Nu is totaal onduidelijk waarom het college het ingediende voorstel van tafel wees. Lijst Linssen vindt dat dit besproken had moeten worden, tijdens een raadsvergadering of in de commissie Grote Projecten.

Voortschrijdend inzicht

De Ontwikkelcombinatie Scheldepioniers VOF -die het bod deed op Nieuwe Vesting- is een serieus te nemen marktpartij, stelt de brief. Lijst Linssen wil mede daarom weten waarom dit werd afgewezen. Tegenover de pers wilde het college daar vorige week niet veel over kwijt. Die informatie zou nieuwe onderhandelingen over verkoop en ontwikkeling van de grond kunnen schaden, was eigenlijk het enige dat er over werd gemeld. Voor Siebelink en zijn fractie is het nog geen gelopen race. Hij wil dat het voorstel terug op tafel komt en kort na het zomerreces met de raad samen opnieuw wordt bekeken. “Zowel het college van B en W als de gemeenteraad moeten open staan voor voortschrijdend inzicht”, is de boodschap.