Overname peuterspeelzalen in Bergen op Zoom en Steenbergen

BERGEN OP ZOOM – Per 1 januari willen LPS Kindcentra, Stichting kinderopvang Mamaloe en Stichting het Peutercollege NL 26 peuterspeelzalen overnemen in Bergen op Zoom en Steenbergen. Daarvoor is door deze drie stichtingen, Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom en Steenbergen en de beide gemeenten een intentieverklaring ondertekend. Het wordt gezien als de laatste stap in het integreren van het peuterspeelzaalwerk in de kinderopvang. 

De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen hebben, vooruitlopend op de veranderende wetgeving, inmiddels belangrijke stappen gezet in de samenvoegen van de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Sinds 2016 (in Steenbergen 2017) wordt de peuteropvang uitgevoerd door diverse partijen, mits ze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Doel is enerzijds de keuzevrijheid van ouders en het aantal kinderen in de peuteropvang te vergroten en anderzijds om jonge kinderen betere kansen te bieden door het samenvoegen van voorzieningen. De laatste stap is het daadwerkelijk integreren van het peuterspeelzaalwerk in de kinderopvang. Daar is donderdag 13 juli de intentieverklaring voor ondertekend.

Continuïteit en behoud kwaliteit

LPS Kindcentra zal 19 peuterspeelzalen overnemen, Stichting kinderopvang Mamaloe 6 zalen en Stichting het Peutercollege NL 1 zaal. Alle partijen hebben uitgesproken het belangrijk te vinden om de bestaande activiteiten rondom het peuterspeelzaalwerk / peuteropvang te kunnen behouden. Dat zorgt dan voor continuïteit van de peuteropvang en geeft duidelijkheid voor peuters en hun ouders. Hierbij wordt ingezet op behoud van kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk en van werkgelegenheid voor het huidige personeel voor de komende jaren.

De komende maanden zal er verder worden gewerkt aan de uitwerking van de overname van de peuterspeelzalen. Voor ouders en peuters zal er niets veranderen, ze kunnen na de zomervakantie gewoon terecht bij de vertrouwde peuteropvanglocaties.

Stockfoto: Pixabay/21150