Vereniging Binnenstad boos over bomenkap Rijtuigweg

In tegenstelling tot de bewonersgroep aan de Rijtuigweg-Zuid, zijn diverse bewoners van onder meer de nieuwbouw aan de noordzijde geen voorstander van de plannen en worden daarbij gesteund door de Vereniging Binnenstad. Eerder trokken de VB en een aantal nieuwbouwbewoners ook al gezamenlijk op bij hun protest tegen de bouw van de woonflat Op de Weele. (Foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – In een persbericht stelt woordvoerder en secretaris Flip Aertssen namens Vereniging Binnenstad dat het college misbruik maakt van haar bevoegdheden. Er zou gegoocheld worden met cijfers en gegevens. Bovendien worden volgens de VB een aantal bewoners van meer andere de noordelijke Rijtuigweg (niet te verwarren met de Rijtuigweg-Zuid) en andere betrokkenen niet serieus genomen. 

Er hebben zich een aantal bewoners verenigd, die zich bezig houden met de toekomst en herinrichting van de straat en het groen. Aertssen is, als bestuurder van de Vereniging Binnenstad (VB), geregeld aangeschoven bij bijeenkomsten van de gemeente en deze bewoners. Zo ook woensdagochtend, toen door wethouder Patrick van der Velden en een ambtenaar werd uitgewijd over de aanpak, tijdens een informatiebijeenkomst in het stadskantoor. Daar kwamen volgens VB andere plannen op tafel dan voorheen was afgesproken.

'Onnodig'

In juli zouden twee scenario’s zijn voorgelegd, aldus Aertssen. Variant A zou de laanstructuur zo veel mogelijke behouden, versie B ging over een inrichting lijkende op die van het Bolwerk. In september moest er verder over worden gesproken maar in plaats daarvan kwam er begin oktober een brief waarin een nieuw en ander plan werd aangekondigd en zo werd het afgelopen woensdag ook gepresenteerd. Er worden minimaal vijftig bomen ‘onnodig gekapt’, geeft Aertssen aan. Volgens de VB-woordvoerder wordt met dit nieuwe plan volledig voorbij gegaan aan de inspraak van een aantal betrokkenen.

Geen duidelijke antwoorden

“De gemeente  goochelt met cijfers en hanteert onduidelijke kwaliteits- en veiligheidseisen” stelt het persbericht. Op vragen die de VB-bestuurder stelde over het belang van beeldkwaliteit en biodiversiteit in de binnenstad wil het college blijkbaar geen duidelijke antwoorden geven. De organisatie stelt dat “het College misbruik maakt van haar bevoegdheden.” De aangekondigde bomenkap vindt plaats zonder advies van de Welstandsmonumentencommissie, in een beeldbepalende groenstructuur in de binnenstad, beargumenteert Aertssen. Volgens VB was in maart de kapvergunning al aangevraagd. Als het aan Aertssen lag, bleven er zo veel mogelijk oude kastanjes staan. Het zou beter passen in het beschermde en historische stadsgezicht. Met het gepubliceerde persbericht hoopt de Vereniging Binnenstad, al dan niet via de gemeenteraad, de aangekondigde bomenkap tegen te houden en er opnieuw over in gesprek te kunnen met het college.

Buurtparticipatieproject

In tegenstelling tot de kritiek van de Vereniging Binnenstad, is er vanuit omwondenden aan de Rijtuigweg-Zuid juist waardering voor de aanpak van de bomenlaan. Nadat de gemeenteraad eind januari een motie had aangenomen, is een aantal huurders van de appartementenwoningen aan tafel gegaan met de wethouder en beleidsambtenaren. Ook is er vanuit woningcorporatie Stadlander een Buurtparticipatieproject opgestart. Omwonenden konden via een aanplakbord in het Rijtuigweg-middenplantsoen hun mening en visies geven op de toekomstige inrichting van het gebied. Volgens de bewoners zijn de nu voorgelegde plannen geheel in samenspraak tot stand gekomen.

Verdrietig moment

De Rijtuigweg-Zuid bewonersgroep heeft desalniettemin gemengde gevoelens over de kap. De bewoners zijn aan één kant blij dat de zieke en verzwakte bomen, die op slechts meters afstand van de appartementen staan, nu het veld ruimen. Tegelijk is er teleurstelling over het verdwijnen van de karakteristieke laan. "Het zal een verdrietig moment zijn als de bomen weggaan", zegt een omwonende. "Maar veiligheid voorop. En als ze gezond waren geweest, was er waarschijnlijk niemand die het had aangekaart om ze te laten kappen."

Kastanjes ten dode opgeschreven

De kastanjes zijn na 140 jaar helemaal 'op', zo constateren ook boomdeskundigen van de gemeente. De bomen zijn vrijwel allemaal aangetast door insecten en besmet met de kastanjebloedingsziekte; daarmee zijn deze ten dode opgeschreven. De kastanjes aan de noordzijde blijven staan maar zullen binnen nu en 15 jaar ook gaandeweg gekapt worden. Al in januari wordt gestart met nieuwe aanplant, zo is de bedoeling. Er komen nu in het middendeel van de Rijtuigweg grote, gezonde bomen die beter bestand zijn tegen plantenziekten. Waarschijnlijk zullen er ook andere boomsoorten dan kastanjes in het straatbeeld verschijnen. Volgens de gemeentelijke boomadviseurs behoudt de Rijtuigweg zodoende het 'robuuste groene karakter'.