Vereniging Binnenstad protesteert tegen ‘ongebreidelde bomenkap’

BERGEN OP ZOOM – De Vereniging Binnenstad is bepaald niet gecharmeerd van de wijze waarop de gemeente omgaat met groenbeleid. In ieder geval niet waar het behoud of kappen van bomen betreft. In een brief aan het college en de raad spreekt secretaris Flip Aertssen van ‘ernstige aantasting’.

“Op diverse plaatsen in de (binnen)stad vindt een ongebreidelde bomenkap plaats”, aldus het schrijven. Aartssen vervolgt: “Het is helaas zo dat uw college alleen nog maar hoeft te melden dat er kap gaat plaats vinden. De bestaande zogenaamde monumentale bomenlijst telt op dit moment slechts  een handjevol bomen.” Vereniging Binnenstad vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente in deze tijd van burgerparticipatie zo omgaat met ingrepen in de openbare ruimte.

Minder kappen, meer overleg

Als recente voorbeelden geeft de vereniging de kap van volwassen bomen aan de Rijtuigweg en aan de Zuid-Westsingel, naast de Bergse Dumphal. De brief benoemt beide situaties een ‘ernstige aantasting van de laanstructuur’. De secretaris wijst daarbij tevens op het door de gemeenteraad vastgestelde groenstructuurplan, waarin de waarde van deze structuur in de historische binnenstad wordt aangegeven.

Vereniging Binnenstad roept de gemeente op te stoppen met het kappen van bomen wanneer daar geen duidelijke reden voor is, en om in ieder geval in overleg te gaan met betrokken burgers en organisaties. Tevens zou er eens werk gemaakt moeten worden van een volwaardige monumentale bomenlijst. Dat punt maakte namens het CDA raadslid Erik Verbogt in september 2016 ook al.

Foto: © Pixabay/sandid