Verkeersveiligheid toegenomen op veelbesproken kruising

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Annette Stinenbosch heeft de raad schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de veelbesproken kruising Markiezaatsweg – Zuiderdreef. Die wordt door gebruikers en buurtbewoners als onveilig ervaren en menig partij heeft er in de loop der jaren de noodklok over geluid.

Eind mei ontstond er opnieuw verontwaardiging toen er rijstroken werden afgezet met betonnen banden. Volgens de wethouder is het gedaan om te “bezien hoe een compactere vormgeving van het kruispunt functioneert.” Er zijn daarna meerdere verkeersmetingen gehouden, zowel tijdens als buiten de spits. Daaruit is gebleken dat er nu minder hard gereden wordt als het druk is. Het afslaand verkeer zorgt voor afremmende bewegingen. Positief voor de verkeersveiligheid, stelt Stinenbosch, net als het feit dat er nu meer opstelruimte in het middeneiland is. Dat zorgt  voor een betere opstel-positionering.

Drukte amper toegenomen

Buiten de spits is er weinig veranderd ten opzichte van eerdere metingen, deelt de bestuurder mee. Ook de drukte is niet erg toegenomen in drie jaar, hebben metingen van een extern bureau duidellijk gemaakt. In 2016 ging het op 15.000 motorvoertuigen per dag, nu zijn het er 15.500 dagelijks. De aantallen in de spits zijn gelijk gebleven: ’s ochtends (tussen 07.00 en 09.00 uur) 1000 per uur en ’s middags (tussen 16.00 en 18.00 uur) 1350 per uur.

Ook de verkeerssamenstelling is amper veranderd. Het gaat voor 95,2 procent om ‘licht’ verkeer, 3 procent ‘middelzwaar’ en 1.7 procent ‘zwaar’ verkeer. Die laatste categorie is het meest gewijzigd. In 2016 waren de uitkomsten respectievelijk nog 96 (‘licht’), 2,6 (‘middelzwaar’) en 2,4 (‘zwaar’) verkeer. Er werd toen ook gemiddeld drie kilometer per uur harder gereden dan nu. Toen was het 65 km/h en de metingen van onlangs gaven een gemiddelde van 62 km/h.

Adviesbureau

Mede op basis van deze cijfers is een adviesbureau nu bezig met het uitwerken van een voorstel voor de structuur en verkeerssituatie in de wijk ernaast en daarin wordt tevens deze kruising meegenomen, net als die van de Markiezaatsweg en de Sportlaan. Of de veel geuite wens om er stoplichten te plaatsen ook gehoor vindt in het plan, meldt de brief niet.

In de loop der jaren was er heel wat te doen over de kruising:

Foto: CDA / Stefaan Verheugt (Facebook)