Vragen CDA over wisselen wijkagenten

BERGEN OP ZOOM – Het CDA vraagt zich af waarom wijkagenten niet langer kunnen blijven in de buurten waar ze werkzaam zijn. Bewoners vinden het soms helemaal geen fijn idee dat er weer nieuwe gezichten komen.

Recent werd door de Politie meegedeeld dat de wijkagent van de Bergse Plaat die werkplek verruilt voor de binnenstad en dat er voorlopig twee jonge agenten zich over de wijk aan de Binnenschelde gaan ontfermen, ook om ervaring op te doen. Namens het CDA meldt duoraadslid Stefaan Verheugt dat niet iedereen blij is met die wissel.

Hoe zit dat met die termijnen?

De fractie is aangesproken door inwoners die deze verschuiving niet als prettig ervaren, meldt Verheugt. Er is best begrip voor het feit dat men intern rouleert maar niet iedereen snapt de snelheid waarmee dit gebeurt. “Is een periode van nog geen 3 jaar of minder niet te kort?”, vraagt het CDA zich af. “De wijkbewoners zijn net gewend aan deze wijkagent en hebben goede afspraken gemaakt en dan moeten zij en de nieuwe wijkagent weer vrijwel opnieuw beginnen.”

Aan het college stelt de partij vragen over een eventuele minimale en maximale termijn voor een aan een wijk gekoppelde agent. De vraag is niet alleen of daar afspraken over bestaan maar ook wat daar dan aan ten grondslag ligt. Bovendien vindt de fractie dat het college maar eens direct aan bewoners uit moet leggen waarom dit soort wisselingen plaatsvinden.