VVD: Pak hardrijders Noordsingel aan!

BERGEN OP ZOOM – Op zich is de VVD niet per se ontevreden over de herinrichting van de Noordsingel, meldt lijsttrekker Barry Jacobs in een brief aan het college. Er wordt alleen nog steeds te hard gereden en dat moet stoppen, stelt het schrijven. Daaruit blijkt echter wel wat meer onvrede.

Natuurlijk zijn er verbeteringen gerealiseerd, aldus Jacobs. De veiligheid van fietsers bijvoorbeeld en de uitstraling van de straat is zeker fraaier. Maar bewoners maken zich nog altijd zorgen over de verkeerssnelheid en het rijgedrag van automobilisten en buschauffeurs. Ze probeerden dit te bespreken met politie en Arriva maar dat leidde tot niets, meldt de VVD. Dus roept de fractie het college van B en W op tot ingrijpen.

Aanpakken

“De VVD is van mening dat er meer gedaan kan worden om hard rijden te ontmoedigen en snelheidsovertreders aan te pakken”, schrijft Barry Jacobs. “We roepen het college op om samen met bewoners, politie en de busmaatschappijen op te trekken en waar mogelijk passende maatregelen te nemen.”

Er zijn, op verzoek van bewoners, door de politie al snelheidsmetingen gedaan. Daarbij is geconstateerd dat automobilisten de maximumsnelheid (50) regelmatig overschrijden. Voor de Arriva bussen is 70 zelfs niets eens een uitzondering. Daar worden hun chauffeurs door de busmaatschappij ook op aangesproken maar veel verandert er niet. Er zijn al ongelukken gebeurd, volgens Jacobs. Hij somt een aantal pijnpunten op:

  • Nog niet zo lang geleden is er een automobilist over de middenberm gevlogen, omdat hij op hoge snelheid de weg niet juist had ingeschat.
  • Van vijf langs de weg geparkeerde auto’s zijn inmiddels spiegels afgereden. Sommige bewoners parkeren daarom de auto gedeeltelijk (met twee banden) op het fietspad, om schade te voorkomen.
  • Omdat de rijbaan versmald is en de parkeerplaatsen krap zijn, moeten auto’s op de rijbaan stoppen wanneer het portier van een geparkeerde auto wordt geopend om in of uit te stappen. Dit in combinatie met een te hoge snelheid leidt tot onveilige situaties.
  • Ook liggen putdeksels dermate diep in het asfalt dat, wanneer er een voertuig over rijdt, dit binnen in de woningen hoorbaar is.

Snelheid omlaag en bussen omleiden

Niet alles is er dus een verbetering gebleken, zo blijkt. De VVD stelt voor om de maximale snelheid er te verlagen naar 30 en bussen een andere route te geven, via de Zuidzijde Zoom, richting het station. "Maak van de Noordsingel een rustige stadsstraat", roept de fractie op. Tevens vraagt de lijsttrekker is zijn brief nog wat aanpassingen door te voeren in de straat, waaronder verlaagde stoepranden voor rolstoelgebruikers, een oplossing voor de overlast bezorgende putdeksels, een digitaal snelheidsbord dat chauffeurs wijst op hun snelheid en aanpassing van de stoephoogte of meer groen in de middenberm, wat hardrijden zou ontmoedigen. Zeker tot die tijd pleit de VVD tevens voor regelmatige politiecontroles.

Stockfoto: Pixabay/Gerd Altmann