VVD stelt opnieuw Lepelstraatse wateroverlast ter discussie

BERGEN OP ZOOM – Onlangs waren de onbespeelbare velden van voetbalclub Lepelstraatse Boys in het nieuws. Het is echter niet het enige probleem met wateroverlast dat daar speelt. Al in 2015 schreef de VVD over kelders die in het dorp ineens vol grondwater kwamen te staan, wat daarvoor nooit gebeurde. Dat is nog altijd niet opgelost. Raadslid Barry Jacobs wil nader onderzoek.

Kelders die 60 jaar lang droog zijn geweest lopen nu om onverklaarbare redenen vol met water in Lepelstraat, meldt Jacobs in een nieuwe brief over de situatie. Dat kwam opnieuw ter sprake naar aanleiding van het waterballet op de voetbalvelden. Er is tot nu toe geen oorzaak voor gevonden, laat staan een oplossing. De VVD wil weten wat de gemeente in de afgelopen twee jaar heeft ondernomen om het probleem het hoofd te bieden. Lijsttrekker Jacobs meldt dat het nogal impact heeft of de mensen die hun huizen ineens met vochtproblemen geconfronteerd zien.

Na twee jaar nog geen oplossing

Na de melding van twee jaar geleden heeft de gemeente toegezegd het grondwatermeetnet uit te breiden en bewoners werd gevraagd vooral meldingen te doen van overlast. Inmiddels zou er dus een aardig beeld van de problematiek moeten zijn. De VVD wil graag weten wat er gedaan is aan het vinden van oplossingen en, als die ook zijn toegepast, waarom deze geen effect lijken te hebben. De fractie stelt voor om indien nodig het onderzoek uit te breiden en daar tevens het waterschap in te betrekken. Daarnaast vindt de partij het uitermate belangrijk dat de betreffende bewoners en ondernemers op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken.

Stockfoto: Pixabay/bella67