Werkzaamheden herinrichting Gageldonk-West zijn op de helft

BERGEN OP ZOOM – Nog niet zo héél lang geleden had Gageldonk-West de twijfelachtige 'eer' om qua leefbaarheid tussen de 40 slechtste wijken van Nederland te staan. De situatie was vergelijkbaar met de Haagse Schilderswijk. Nu, jaren verder, begint de buurt uit dat dal te kruipen. Samen met inwoners zetten Stadlander, de gemeente, bouwpartnet Lithos en begeleiders er de schouders onder en dat begint merkbaar te worden.

Stadlander nodigde de pers uit om, samen met de partners waarmee gewerkt wordt aan de opwaardering van de wijk, een rondje te maken. Daarbij gaven de betrokken partijen uitgebreid uitleg over wat er al is gedaan en wat er nog staat te gebeuren. In beide gevallen is het veel! Stadlander en de gemeente steken samen zo'n 175 miljoen euro in het opknappen van de wijk. De wooncorporatie trekt 125 miljoen euro uit voor de nieuwbouw en ruim 22 miljoen voor woningverbetering. De gemeente besteedt 25 à 30 mil­joen aan herinrichting van pleinen en openbaar groen, vernieuwing van leidingen, kabels en riolen en aanleg van fiets- en wandelroutes.

Mijlpaal

Volgens Stadlander woordvoerder Bert Jansen is er inmiddels een mijlpaal bereikt. Het hele project, dat in 2008 aanving, is nu op de helft. Niet per se in tijd maar wel in werkzaamheden. Het is niet de bedoeling dat die tweede periode nog eens zo lang duurt. In de wijk stonden bij aanvang ongeveer 2400 woningen, waarvan de helft particulier bezit is. De andere helft was van Stadlander en daarvan zijn straks 600 woningen vernieuwd. Het grootste deel (65 procent) wordt sociale verhuur. Wat overblijft wordt ongeveer voor de helft verhuurd in een hoger segment en de rest wordt als koopwoning aangeboden. Daar komt bouwpartner Lithos in beeld want een wooncorporatie mag dat niet meer zelf doen. Zo'n marktpartij vindt het vanzelfsprekend van belang dat de wijk weer leefbaar wordt en daarom heeft de ontwikkelaar Arjen de Vries ingehuurd als sociaal projectleider. Hij is een soort schakel tussen de bouwactiviteiten en de (aanstaande) bewoners.

Resultaten worden zichtbaar

Er is dus een samenwerkingsverband ontstaan tussen Stadlander, Lithos en de gemeente, die daar projectleider Johan van Beek op heeft gezet. Doel is vooral een mooie wijk laten herrijzen waar bestaande en nieuwe inwoners zich thuisvoelen. Ook bestaande bouw, huur én particulier, is of wordt opgeknapt. Huiseigenaren kunnen in meerdere fasen serieuze subsidies krijgen voor het verbeteren van het aanzien of bijvoorbeeld de isolatie van hun woning, mits ze er zelf een vergelijkbaar bedrag in steken. Huurwoningen die niet gesloopt worden krijgen wel op veel plaatsen opknapbeurten, betere isolatie en andere duurzame investeringen. Volgens de Stadlander woordvoerder zijn veel mensen in de buurt erg te spreken over de ontwikkelingen, zeker nu deze goed zichtbaar worden.

Verbeteringen

Er verschijnen compleet nieuwe straten, zoals de Lorkstraat. Die moet straks, samen met de Berkstraat en Polulierlaan een lus om de wijk gaan vormen en de toegang richting station en binnenstad ontsluiten. Het Piusplein en de Gentiaanstraat worden autoluw gemaakt dan. Wel komen er meer parkeerplakken bij het winkelcentrum. En over parkeren gesproken: als proef liggen in één straat gasbetonkeien als parkeerplaatsen voor de huizen, dusdanig aangelegd dat regenwater makkelijk in de bodem kan verdwijnen. De wijk ligt betrekkelijk laag en was nogal versteend. Zo wordt wateroverlast tegengegaan. Om die reden wordt tevens gestimuleerd dat bewoners weer groen in hun voortuintjes aanleggen. Zoals in de Esdoornstraat, waar die tuintjes even helemaal weg zijn in verband met de aanleg van nieuwe leidingen. Ook hier zijn de huizen voortaan beter geïsoleerd.

Energiebewust bouwen en leven

De focus ligt overal, naast leefbaarheid, tevens op duurzaamheid. Het gebruik van zonnepanelen wordt ook bij particulieren gestimuleerd, Stadlander bouwt zo veel mogelijk nul op de meter woningen en de eensgezins koopwoningen die Lithos bouwt langs de Gentiaanstraat worden energiezuinig. Er komen twee blokken met ieder negen woningen, die tussende 190.000 en 255.000 gaan kosten. Op de plaats waar nu tijdelijk de Akmarkt winkel staat wordt, als deze is verhuisd naar het Piusplein, ook nog gebouwd.

Focus op leefbaarheid

Veel aandacht dus voor leefbaarheid, van Stadlander, de gemeente en -namens Lithos- Arjen de Vries. Vanaf het begin is er veel en vaak met inwoners gesproken over wensen en verwachtingen. Er zijn allerlei projecten opgezet, van speelplekken invullen tot sport en schoonmaakactiviteiten, buurtbarbeques en andere kennismakingen. In december is de bedoeling dat buurt- en straatgenoten zelfs samen kerstverlichting gaan ophangen langs gevels en boven de weg. De Vries is bijna dagelijks in de wijk, kent inmiddels veel bewoners bij naam en merkt dat er echt een nieuwe en zeer positieve dyamiek aan het ontstaan is, vertelt hij. Het vertrouwen dat Gagedonk-West straks weer een buurt is waar je graag wilt wonen, is groot.