Zorgen D66 over tekorten in GGZ zorg en bij jeugd in psychische nood

BERGEN OP ZOOM – Namens D66 hebben duoraadslid Jovita Dorigo en raadslid Ömer Duman hun zorgen omtrent tekorten in de GGZ zorg schriftelijk medegedeeld aan het college.

Het onderzoeksplatform Investico kwam onlangs met zorgelijke conclusies, melden Dorigo en Duman. Er is een landelijk onderzoek gehouden onder 120 kinderpsychiaters, kinderpsychologen en verwante hulpverleners. Daarvan zegt 60 procent geen intakes meer te kunnen doen omdat het gemeentelijk budget op is. Dat heeft als direct gevolg dat er meer crisisopnames zijn, omdat die mensen niet, te weinig of te laat worden behandeld.

Interpretatie onderzoek

D66 Bergen op zoom heeft lokaal nog geen berichten over wachtlijsten ontvangen maar heeft wel zorgen. En vragen! De fractie begrijpt een deel van de conclusies uit het onderzoek niet. Volgens Dorigo en Duman moeten psychiaters en psychologen de kosten van een behandelindicatie bij de zorgverzekeraar declareren en niet bij de gemeente.

Mogelijk wordt de tekst uit dat deel van het onderzoek iets te letterlijk genomen en bedoelen de zorgverleners te zeggen dat ze geen intakes ‘kunnen’ doen omdat er geen budget is voor het vervolgtraject. Wie het oorspronkelijke artikel van De Groene Amsterdammer leest, komt al snel tot de conclusie dat er veel meer speelt. Die intakes afhouden is slechts een symptoom. Dat lijkt vooral te gebeuren omdat daarna de tijd en het budget ontbreken voor verdere zorg.

Lokale vragen

Hoe dan ook, D66 stelt naar aanleiding van het onderzoek wel een aantal vragen. Van het college wil de partij weten in hoeverre er in deze gemeente sprake is van wachtlijsten. Tevens vraagt de fractie in hoeverre er signalen zijn dat zorg soms niet of onvoldoende wordt verstrekt omwille van te weinig beschikbaar budget.

Stockfoto: Pixabay/Mark Filter