Zorgen Lijst Linssen over invulling en verzuim Bergs onderwijs

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen heeft een aantal vragen over het Bergse onderwijs in petto voor de rondvraag van de commissie Mens & Maatschappij. Verzuimcijfers liggen hier bovengemiddeld hoog en er is te weinig zicht op hoe budgetten voor passend onderwijs worden ingezet.

Iedere school is verplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden en er zijn speciale budgetten voor beschikbaar gesteld. Uit onderzoek van de algemene rekenkamer blijkt echter dat die niet doelmatig en niet transparant worden besteed. Dat is een landelijk beeld en Lijst Linssen wil weten hoe het lokaal gesteld is. De partij meldt zich er zorgen over te maken dat leerlingen wellicht niet de juiste ondersteuning krijgen en wil dit besproken zien.

Verzuim

Een ander punt zijn dus die hoge Bergse verzuimcijfers. Landelijk liggen die op 2,01 per duizend leerlingen. Volgens Lijst Linssen is het hier 3,29 en dus ruim de helft meer. Die getallen betreffen kinderen die structureel geen onderwijs volgen. De partij wil opheldering over dat hoge aantal in deze gemeente, maar wil vooral dat hier oplossingen voor komen.