Belanghoudersvergadering Stadlander afgesloten met aankondiging splitsing woningbestand.

Dinsdagavond vond bij Stadlander de belanghoudersvergadering van 2016 plaats. Voor een behoorlijk volle zaal legde de corporatie uit hoe zij er voor staat. Over veel aspecten heerst tevredenheid, alleen dat contact met de huurders en de regio is nog niet wat het zijn moet. Er wordt aan gewerkt, meldde de organisatie aan de aanwezigen. Er zijn ook nieuwe plannen ter verbetering geïntroduceerd.

Er zat een bont gezelschap in de zaal, bestaande uit medewerkers, bestuurders, politici en natuurlijk huurders, veelal aanwezig namens belangenverenigingen. Tevens was er de denktank, in het leven geroepen om Stadlander te helpen bij het vinden van een oplossing voor het verbeteren van de relatie met huurders en de regio. Zij werden later die avond bedankt met een bloemetje voor de inzet.

Guust Verpaalen sprak als voorzitter van de Raad van Commissarissen als eerste. Hij gaf aan trots te zijn op de stabiele financiële positie van Stadlander en wees er op dat de corporatie vooruit moet denken. Vér vooruit zelfs. Beleid moet niet alleen gericht zijn op de komende jaren maar ook op nu nog ongeboren huurders, die ooit komen wonen in wat nu gebouwd wordt.

Stappen gemaakt en lessen geleerd

Directeur Ton Ringersma vertelde dat de ruim 14.000 woningen die Stadlander ‘in voorraad’ heeft een gemiddelde huurprijs van 516 euro per maand hebben. Gezien de door het rijk opgelegde financiële beperkingen is er enerzijds voor bijna alle huurder een noodgedwongen huurverhoging doorgevoerd en anderszins bezuinigd op de eigen organisatie, de inkoop en het onderhoud. Ook daardoor is de communicatie hier en daar onder druk komen te staan. Men wilde de besparingen en efficiency té ver doorvoeren. Dat is grotendeels teruggedraaid en veel functioneert al weer een stuk beter, vond hij. Wel gaf hij meteen toe dat er nog het nodige verbeteren valt. Mede daarom werd het voorstel van de denktank enthousiast ontvangen.

Er moet een onafhankelijke volkshuisvestingsraad komen, is het aan Stadlander gepresenteerde idee van die denktank. Met hierin mensen uit de samenleving die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan duidelijke woongerelateerde adviezen. Dit adviesorgaan moet Stadlander voeden met ideeën en wensen, gebaseerd op behoeften en ontwikkelingen die spelen bij zowel de doelgroep als in de maatschappij in het algemeen. Het moet vooral géén vervanging worden, zo werd benadrukt, van de huurdersbelangenverenigingen, die direct opkomen voor Stadlander-klanten.

Positief ontvangen

De volkshuisvestingsraad wordt aangesteld om Stadlander te adviseren bij het bepalen van een koers die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee hoopt de corporatie weer meer verbinding te vinden met de wereld om haar heen. Het plan werd door de aanwezigen zonder enige kritische noot ontvangen. Wel moest er één huurder nog even een mopperig verhaal kwijt over het feit dat reacties op vragen en klachten soms op zich laten wachten. Het deed bestuurder Ton Ringersma nogmaals plechtig beloven dat ook hieraan nog wordt gewerkt, waarop een andere vertegenwoordiger van huurder meldde te merken dat er veel al echt beter gaat.

Nieuwe ontwikkelingen

Op de valreep had Ringersma nog meer nieuws te melden. Een dezer dagen valt er bij de gemeenten waar zijn corporatie actief is een splitsingplan op de mat. Hierin wordt een scheiding aangebracht tussen sociale woningen en het overige huuraanbod, volgens Stadlander nodig om aan nieuwe wettelijke richtlijnen te voldoen. De colleges van Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen wordt dringend gevraagd hier uiterlijk in oktober hun zienswijze op te hebben gegeven. Over de inhoud wijdde de bestuurder nog niet uit.