Aftrap Retail Academie inspireert

Maandagavond 4 juli kwamen in het Binnenstadslab een twintigtal starters en gevestigde ondernemers bijeen. Ze werden bijgepraat over de Retail Academie, die na de zomer van start gaat. Het is onderdeel van de negen punten uit het actieplan ‘Brede Aanpak Binnenstad’, dat het Bergse centrum nieuwe impulsen moet gaan geven.

Na een kort welkomstwoord van wethouder Patrick van der Velden, die aangaf blij te zijn met de opkomst, nam projectmanager Richard Stomp het woord. Hij vertelde over de negen aandachtspunten, die variëren van zichtbaarder worden met bijvoorbeeld borden langs de snelweg tot het anders inrichten en wellicht inkrimpen van winkelgebied. Andere voornemens op de lijst zijn onder meer het zoeken naar verbindingen met publiekstrekkers als De Zeeland en Intratuin en bekijken of andersoortige activiteiten op bijvoorbeeld het gebied van zorg of cultuur meer dynamiek in de stad kunnen brengen.

Sprankelen

Onderdeel van de negen punten is de Retail Academie. Met gerichte workshops maar ook persoonlijke ondersteuning worden ondernemers en starters bijgestaan en zo veel mogelijk geholpen. De hoop is dat het veel nieuwe sprankelende bedrijfjes en initiatieven een serieuze kans biedt, waardoor de binnenstad een gevarieerder en eigentijds aanbod krijgt. Oftewel, bijzondere concepten zijn zeer welkom.

Toekomstgericht

Mark Kok heeft de Retail Academie opgezet. Hij vertelde dat de bijeenkomsten dit najaar op maandagavonden vanaf 18 uur gaan plaatsvinden en dat het zowel mogelijk is het hele pakket als losse workshops of thema’s te volgen. Namens StartersCentra West-Brabant vulde Koen Oosterwaal aan dat het initiatief niet alleen gericht is op een mooie start of nieuwe initiatieven bij bestaande bedrijven. Het moet ook voor continuïteit zorgen bij de deelnemers. Het doel is overeind blijven en veel van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.

Dat laatste lukte al heel aardig tijdens de ontvangst bij Inspire Coffee BoZ, het horecabedrijf dat momenteel wordt ingericht aan de Zuivelstraat 9.  Met koffie, thee en huisgemaakte taart werd het gezelschap daar onthaald voor het informele deel. De geanimeerde gesprekken maakten duidelijk dat de in de Retail Academie geïnteresseerde ondernemers en starters elkaar in ieder geval het nodige te vertellen hebben.

Op 19 juli is er een tweede introductieavond, voor wie op 4 juli niet kon. Aanmelden is nog mogelijk door het sturen van een e-mail: binnenstadslab@bergenopzoom.nl