Bergs bedrijvenpark moet duurzaam Brabants voorbeeld worden

BERGEN OP ZOOM – Wethouder Ad Coppens is zichtbaar trots. Op wat er aan nieuwe economische, bedrijfsmatige én duurzame ontwikkelingen speelt én gaat spelen in 'zijn' gemeente. En hij is niet de enige die zo enthousiast is. Woensdagmiddag kwamen onder meer de leden van de ondernemersvereniging van het bedrijventerrein Lage Meren Meilust bij elkaar om nieuwe initiatieven te presenteren, die het gebied fraaier, aantrekkelijker en toekomstgericht maken.

Plaats van handelen: het innocatieve bedrijf Cubicco, dat betaalbare woonunits maakt voor één of tweepersoonshuishoudens. Deze woningen zijn overal snel te plaatsen en dat gebeurt dan ook wereldwijd. Namens de organisatie heette Chief Operations Officer Raoul Voeten de aanwezigen welkom. Hij benadrukte daarbij hoe belangrijk duurzaam denken en werken is geworden en vertelde over een uniek materiaal dat zijn bedrijf gebruikt voor isolatie en wandbekleding. Met zogeheten spuitkurk, deels gemaakt met boomstamresten die normaal gesproken als afval worden geschouwd, isoleert Cubicco wanden zowel qua warmte als geluid. Het materiaal ziet er bovendien meteen netjes uit dus het is ook prima bekleding.

Nieuwe kansen, nieuwe banen

Na dit uitvoerige welkom nam wethouder Ad Coppens het woord. Hij is heel enthousiast over wat er op een bedrijventerrein als dit gebeurt. De gemeente investeert -samen met het bedrijfsleven- veel in het verbeteren, aantrekkelijker maken en verduurzamen van deze locaties. Het trekt nieuwe ondernemers en initiatieven aan en zorgt, vanwege het type bedrijven dat zich hier vestigt, voor hoogwaardige werkgelegenheid. Voor het nu geïntroduceerde project heeft de provincie Noord-Brabant zich aangesloten. Die ziet hierin een pilot aangaande het verduurzamen van bedrijventerreinen en draagt daaraan met een aanzienlijk bedrag bij. In totaal gaat het om een investering van zeven ton. Europese doelen stellen dat dergelijke parken in 2050 energieneutraal en cirulair (afvalvrij) moeten zijn. Er is dus werk aan de winkel.

Goede voorbeelden

Peter de Koning, voorzitter van de verenigde ondernemers op Lage Meren Meilust, is blij met de ontwikkelingen daar. Hij ziet kansen: "We zijn hier goed in maak-industrie dus er vestigen zich veel technische bedrijven. Die gebruiken veel energie en dat maakt het tot een uitdaging om die duurzame resultaten te realiseren." Hij stelde een aantal bedrijven voor die al volop bezig zijn met het geven van het goede voorbeeld. Loods52 eigenaar Erik Vleghels wil zijn bedrijvenverzamelgebouw energieneutraal maken en Plastica directeur Timo Osse vertelt hoe zijn bedrijf zelfs energie wil terugwinnen uit het eigen productieproces. Dat laatste moet op bredere schaal gaan gebeuren, zodat bedrijven elkaar energie kunnen gaan leveren.

Verhitte demonstratie

Als afsluiter van het officiële programma demonstreerde Cubicco directeur Randy Retico de isolerende kwaliteiten van spuitkurk, door een plaat te verwarmen die er deels mee was bekleed. Het verschil was bijna meteen voelbaar. Daarna werd een groot spandoek onthuld dat aan de buitenwereld gaat laten zien hoe de gevel van het enorme Cubico pand met dit duurzame materiaal wordt verfraaid én geïsoleerd, onder het motto: "Als je duurzaam produceert, moet je natuurlijk ook aan de buitenkant het goede voorbeeld geven."