Brief aan minister Schultz: doe wat aan het lawaai en de files op de A4

BERGEN OP ZOOM / STEENBERGEN / MOERDIJK – De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Moerdijk hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, over de geluidsoverlast en verkeersdoorstroming op de A4. Wat deze regio betreft is het project nog niet af. Er dient eerst werk gemaakt te worden van het teveel aan lawaai en filevorming.

De uiteindelijke kosten van de realisatie van het A4 traject zijn 17 miljoen euro lager uitgevallen dan was begroot. 'Mooi', stellen de drie gemeenten. 'Dan kan dat geld worden gebruikt voor de geluidsproblematiek langs de A4/A29 en de verkeersafwikkeling op knooppunt Zoomland.' Wel schrijven de ondertekenaars, bestaande uit drie burgemeesters en gemeentelijke topambtenaren, dat het niet van dat budget-overschot af moet hangen. De benoemde problemen zijn van dien aard dat er hoe dan ook een oplossing dient te komen.

Metingen

In zowel Bergen op Zoom als Moerdijk en Steenbergen veroorzaakt het voortrazende verkeer over het asfalt dermate veel lawaai dat hier en daar van serieuze geluidsoverlast sprake is. Omwonenden klagen steen en been en metingen geven op een aantal plaatsen overschrijdingen van de normering aan. De brief stelt voor geluidsschermen te plaatsen.

Daarnaast is er het geregeld dichtlopende Knooppunt Zoomland. Hiervoor is ook voor en tijdens de aanleg van de A4 al geregeld aandacht gevraagd. Tussen oktober 2014 en oktober 2015 is de hoeveelheid verkeer op de A4 ten noorden van knooppunt Zoomland met 70 procent toegenomen. Dit leidt bijna dagelijks tot files en vertraging, mede vanwege de verouderde vormgeving van het knooppunt. Een extern onderzoek bevestigt dat. Het knooppunt voldoet bovendien bijna nergens aan de huidige normeringen. Volledig ombouwen is op termijn de enige echte oplossing, meldt de brief, maar ook met kleinere aanpassingen zou al veel verkeersleed te voorkomen zijn. Totale kosten: 3,8 tot 7,15 miljoen euro. Zelfs nog ruim binnen het bedrag dat overbleef na de realisatie tot nu toe. De gemeentes doen een dringend beroep op minister Schultz om hier snel eens serieus over van gedachte te wisselen.

Foto: © Pixabay/RzlBrz007700