BSD valt wethouder Coppens aan met grof geschut

BERGEN OP ZOOM – BSD fractievoorzitter Louis van der Kallen heeft afgelopen weekend de aanval geopend op wethouder Ad Coppens, met een motie van treurnis, een motie van afkeuring en zelfs een motie van wantrouwen. Tijdens de raadsvergadering van donderdag moet duidelijk worden welke versie wordt ingediend.

De BSD heeft het voor de raadsvergadering van donderdag 23 februari op de agenda laten zetten. Dan moet besproken worden dat wethouder Coppens ‘de financiële belangen en financiële soliditeit van de gemeente Bergen op Zoom volstrekt onvoldoende behartigt’, aldus Van der Kallen namens zijn fractie. Aanleiding is de in de raadsvergadering van 26 januari besproken rotonde op de Steenbergseweg. Die avond werd duidelijk dat deze verkeersmaatregel als beste optie wordt gezien en het college kondigde aan in het voorjaar met een financiële onderbouwing te komen. Juist in dat laatste zit het venijn.

Spelregels

Volgens de BSD houdt Coppens, die de financiën in zijn portefeuille heeft, zich niet aan de spelregels. Er gelden procedures voor plannen als dit. Zowel bij het opstellen en de doorrekening ervan, als bij het informeren van de raad. In zijn moties meldt raadslid Van der Kallen dat die processen geen van allen op de juiste manier zijn en worden doorlopen. Normaal gesproken wordt eerst bekeken of een plan wel haalbaar is, of er budget is. Dat is nu niet gebeurd. Er is al toegezegd dat die rotonde er komt, zonder dat de raad weet hoe het met de bijbehorende kosten zit. Er was tijdens die bewuste raadsvergadering bovendien sprake van tegenstrijdige beweringen, beschrijft de fractievoorzitter. Volgens Coppens moest met het dit voorjaar te verschijnen voorstel blijken of het plan uitvoerbaar is, terwijl zijn college-genoot Arjan van der Weegen zou hebben aangegeven dat de motie al was doorgerekend.

Financiële verantwoordelijkheid

Verwarring alom dus, bij Van der Kallen, ook al omdat wethouder Coppens zou hebben gezegd dat het college “spreekt met één mond”. De gemeenteraad had bovendien voor of tijdens de vergadering op 26 januari 2017 op de hoogte gebracht moeten worden van die doorberekening, als die er al was, stelt het raadslid. Dit is volgens de BSD niet de wijze waarop een wethouder zijn financiële verantwoordelijkheid hoort te nemen. De partij neemt het hoog op en heeft er dus drie moties voor klaar liggen. Afhankelijk van de uitleg en reactie van het college tijdens de komende raadsvergadering, valt het besluit welke motie werkelijk wordt ingediend. Gemeentewoordvoerder Erwin Stander laat weten dat het college ook pas die avond wil reageren op de actie van de BSD.