Burgemeester doet toch aangifte mogelijke valsheid in geschrifte

BERGEN OP ZOOM / LEPELSTRAAT – Tijdens een ingelaste persconferentie heeft burgemeester Frank Petter vanmiddag, zichtbaar met pijn in het hart, meegedeeld dat hij aangifte gaat doen van wat er mis ging op het Lepelstraatse stembureau. “Ik heb geen andere keus.”

Met een officiële verklaring ging burgemeester Petter in op wat er tijdens en na de verkiezingsdag allemaal gebeurde. Hij haalde nog even aan dat alle stemmen uiteindelijk herteld zijn, toen bleek dat er kandidaten geen persoonlijke stemmen terugzagen op de eerste uitslagen. Bij die hertelling kwamen grote verschillen naar voren, met name waar het getelde voorkeursstemmen betrof. Het kostte GBWP bovendien een zetel en leverde het CDA er één op.

Zijn waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de verkiezingen blijft onverminderd groot, vertelde de burgervader. Wel wil hij, als het handmatig stemmen tellen blijft, ze daar beter op gaan voorbereiden.

Ter goeder trouw

Dan, over de gang van zaken bij stembureau ’t Weike te Lepelstraat: “Daar hebben de vrijwilligers en voorzitter een verschil recht willen trekken tussen het aantal stemkaarten en uitgebrachte stemmen”, legde Petter de gang van zaken nog eens uit. “Ik heb niet het vermoeden dat het ter beïnvloeding bedoeld was. Het veranderde ook niets aan de uitslag. Toch moet ik aangifte doen van de gang van zaken, daarin heb ik geen keuze.” Hij liet blijken er best even mee geworsteld te hebben, temeer omdat hij nog steeds gelooft in de goede bedoelingen van de mensen daar. “Het is aan het OM en de politie om uit te zoeken in hoeverre het werkelijk om een strafbaar feit gaat, dat kan ik niet bepalen.”

Begrip

Er zijn een aantal gesprekken geweest met de betrokken voorzitter en vrijwilligers. Daarover worden verder geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Zij zijn inmiddels natuurlijk geïnformeerd over de aangifte, die overigens nog moet worden gedaan. Volgens Petter is er begrip voor het feit dat hij niet anders kan. Hij vertelde ook dat er een zeer grondige evaluatie volgt en daarover wordt de nieuwe gemeenteraad uitgebreid bijgepraat. Volgend jaar zijn er al weer provinciale verkiezingen en dat moet het echt beter gaan, beloofde hij. Al zal het mogelijk niet meevallen voldoende vrijwilligers te vinden; “Het animo daarvoor bepaald niet toegenomen.” Met dat understatement sloot de burgervader de bijeenkomst af.

Verklaring Burgemeester Petter

Afgelopen week zijn de stemmen, die voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom zijn uitgebracht, opnieuw geteld. Uit die hertelling blijkt dat er bij verschillende stembureaus fouten in de telling zijn gemaakt. Ook werd er melding gemaakt van het vermoeden van een strafbaar feit bij stembureau ’t Weike. Ik kom daar later in mijn verklaring op terug.

Handmatig tellen is mensenwerk. Het is veel werk aan het einde van een lange stembureaudag met veel en grote, gecompliceerde formulieren en bovendien is er tijdsdruk omdat er op de uitslag wordt gewacht.
Nogmaals wil ik alle mensen die hebben geholpen bij de verkiezingen hartelijk danken voor hun inzet.
 
Ik verwacht dat als je in het hele land hertellingen zou doen, dat er overal dit soort conclusies te trekken zijn. Niet voor niets pleit ik voor invoering van stemcomputers.
Omdat het nog maar de vraag is  of dit ook daadwerkelijk snel gaat gebeuren, evalueer ik op korte termijn het verloop van deze verkiezingen en kijk ik vooruit naar de volgende verkiezingen.
Sowieso denk ik erover om alle stembureauleden en tellers uit te nodigen en aan de hand van een best practice te laten zien en ervaren hoe we beter en uniform te werk kunnen gaan.
Dan nog kun je uiteindelijk niet alle fouten uitsluiten, maar doe je er alles aan om ze te voorkomen.
 
Bij stembureau ’t Weike in Lepelstraat was iets anders aan de hand. Daar rees het vermoeden van een strafbaar feit na een melding dat daar twee stempassen opzettelijk verkeerd administratief zouden zijn verwerkt.
Ik hecht er nogmaals aan te zeggen dat dit mogelijke strafbare feit in mijn beleving geen invloed heeft gehad op de uitkomst van de verkiezingen en dat het ook niet gepleegd is met het oogmerk om een politieke partij te bevoordelen.
Ik wil u ook deelgenoot maken van het dilemma waarmee ik heb geworsteld.
Als burgervader heb ik grote waardering voor al die mensen die zich in zetten voor deze verkiezingen. Ze leveren een geweldige bijdrage aan de democratie en de publieke zaak.
Tegelijkertijd moet ik als burgemeester en als hoofd van het Centrale Stembureau toezien op een ordelijk verloop van de verkiezingen in Bergen op Zoom. Als er dan een vermoeden van een strafbaar feit ontstaat en een eerste onderzoek door het Centrale Stembureau dat vermoeden bevestigt, dan moet ik als burgemeester actie ondernemen.
Vanwege het belang van de democratie en de integriteit van het openbaar bestuur, besluit ik daarom op korte termijn aangifte te doen bij de politie.
De betrokken leden van het stembureau zijn op de hoogte gebracht van mijn besluit.
 
Einde verklaring.