CDA snapt niets van gang van zaken omtrent Versmarkt

BERGEN OP ZOOM – “Wij snappen het proces met de versmarkt weer eens niet, vandaar dat wij aan u uitleg vragen.” Met die zin begint een kersverse brief van CDA fractievoorzitter Annette Stinenbosch. Ze wil dat het college de gang van zaken toelicht.

Stinenbosch wijst er op dat het college in januari 2015 een vergunning voor de Versmarkt weigerde, met als onderbouwing dat de verschillende winkels niet in één gezamenlijke ruimte zaten. Inmiddels is die situatie echter wél realiteit en heeft het college toch een vergunning verleend voor dat deel van De Zeeland. Het CDA is hierover nogal verbaasd en wil weten waarom de eerdere gronden om te weigeren later blijkbaar geen probleem meer vormden.

Bloemenshop

Tevens richt de fractie haar pijlen op de bloemenshop. Dat is reguliere detailhandel, die helemaal niet zou zijn toegestaan op die locatie. Er is alleen een vergunning verleend voor wat heet ‘grootschalige detailhandel’, waarmee wordt gedoeld op vaak grote producten als bijvoorbeeld meubelen in evenzo grote winkels. De bloemenzaak heeft sowieso niet het minimaal vereiste vloeroppervlak om aan die norm te voldoen, constateren Stinenbosch en haar fractie. Ze willen van het college weten wanneer en waarom er vergunning is verleend voor zo’n winkel, maar ook volgens welke uitleg dit bedrijf binnen de geldende criteria past.

Nog meer detailhandel

De lijst met vragen gaat nog even door. Er is voor een ander pand, aan de Markiezaatsweg 15, vergunning verleend voor een winkel in schoenen, mode, sport- en vrijetijdsartikelen. Ook dat kan volgens het CDA helemaal niet. Wederom alleen al omdat het oppervlakte niet voldoet aan die minimale eis van 1000 vierkante meter. Het lijkt er bovendien op, schrijft Stinenbosch, dat voor een aantal nieuwe en bestaande winkelruimtes de gemeten oppervlaktes naar omhoog zijn bijgesteld. Hierdoor komen die locaties ineens wel of in ieder geval bijna aan de minimale eisen. Hoe dat kan wil ze graag nader uitgelegd krijgen.