CDA vaart vaste koers met nieuwe stuurman Erik Verbogt

Het team van de CDA-gemeenteraadsfractie. Midden op de voorgrond fractievoorzitter Erik Verbogt met naast hem wethouder Annette Stinenbosch. Op de rij achter hen staan (vlnr): Reinoud Krijnen, Stefaan Verheugt, Jaap van Dam, Hans-Peter Verroen. Op de achterste rij staan (van bovenaf de trap): Hilde Martens, Jac Backx, Aaron van Gent. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Erik Verbogt is de nieuwe fractievoorzitter van de Bergse CDA. De plaats was vrijgekomen nadat Annette Stinenbosch haar raadszetel verwisselde voor een wethouderspost. De fractie kiest met de 32-jarige Erik voor verjonging en vernieuwing. Maar, zo zegt de kersverse aanvoerder: het CDA blijft de vertrouwde, vaste koers varen. "En dat betekent verantwoord omgaan met de beschikbare middelen en een goed rentmeesterschap – zoals het de christendemocraten betaamt." Overigens blijft Annette wél de politiek leider van het CDA in Bergen op Zoom, zo zegt Verbogt.

Erik Verbogt is zonneklaar als hij de politieke koers voor de komende jaren uiteenzet: de hand op de knip als het om geld gaat én werken aan een duurzame en zorgzame samenleving. De CDA-fractie is een hecht team waarin jong talent wordt ondersteund met de opgebouwde kennis van ervaren fractieleden. Daarmee onderscheidt het CDA zich in de Bergse raadpolitiek, als betrouwbare en stabiele bestuurspartij.

De raadsleden

De CDA-fractie heeft vier raadsleden. Verbogt heeft nu zijn tweede raadstermijn en naast hem staan drie nieuwkomers: Stefaan Verheugt, Reinoud Krijnen en Hans-Peter Verroen. Allen waren ze in de vorige raadsperiode al actief als duo of fractieassistent. Hans-Peter is behalve raadslid voor zijn partij óók lid van het DB (Dagelijks Bestuur) van waterschap Brabantse Delta.

De burgerleden (duo's)

De vier raadsleden worden ondersteund door een drietal burgerleden oftewel duo's. Dat zijn ervaren politici, zoals Hilde Martens, Jac Backx en Jaap van Dam (laatstgenoemde tevens lid van het Algemeen Bestuur, oftewel AB, van Brabantse Delta).

Commissieverdeling

De politici hebben onderling een verdeling gemaakt in het bijwonen van de diverse gemeenteraadscommissies. De verdeling is als volgt:

Raadsleden

  • Commissie Mens en Maatschappij: Stefaan Verheugt, Reinoud Krijnen
  • Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie: Erik Verbogt, Reinoud Krijnen
  • Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking: Hans Peter Verroen en Erik Verbogt

Burgerleden

  • Commissie MM: Hilde Martens
  • Commissie RDE: Jac Backx
  • Commissie BVS: Jaap van Dam

Fractieassistent

Zoals de meeste raadsfracties, beschikt ook het CDA over een fractieassistent. Dat is Aaron van Gent.