CECBouw failliet: onbekende vertraging voor bouw Eventum

BERGEN OP ZOOM – Het bouwbedrijf CECBouw, de uitvoerder van het Eventum-project aan de Dr. Ir. Van Veenweg, is failliet. Vorige week vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan, dat vrijwel direct is omgezet in een faillissement – zo bevestigt de gemeente. Dit betekent dat de bouw van het cultuur/onderwijs/mediacluster een onbekende vertraging heeft opgeleverd. De werkzaamheden lagen al enige tijd stil omdat de gemeente ontevreden was over de geleverde kwaliteit.

Het mijoenenproject wordt al geruime tijd geplaagd door tegenslag. In 2017 ging de bouw feestelijk van start: binnen anderhalf jaar tijd zou de nieuwbouw plaats moeten bieden aan zowel het Facilitair Bedrijf, streekomroep ZuidWest en de audiovisuele opleiding ZoomStudio van het ROC. Deze verblijven momenteel in een tijdelijke huisvesting. 

Op de hoogte gesteld

Het college van B&W heeft inmiddels zowel de toekomstige huurders als de gemeenteraad op de hoogte gesteld. "Wij hebben het proces opgestart dat past bij deze situatie en zijn direct in contact getreden met de curator", aldus de brief die is uitgegaan. "Hoe het verloop van dit traject zich zal ontwikkelen is thans nog niet duidelijk." Daarbij heeft het college aan de curator formeel de vraag gesteld, of voornemens is het werk voort te zetten. "Het antwoord hierop wordt verwacht in de week na Pinksteren."

Ontbinden overeenkomst

De gemeente start verder de acties op die ze "reeds hadden voorzien in het kader van het ontbinden van de overeenkomst met de aannemer". Hoe dit proces er inhoudelijk – zowel administratief als financieel – uit komt te zien, kan het college momenteel nog niet aangeven. "Zodra er aanleiding toe is zullen wij u hierover actief informeren", aldus het bericht aan de huurders en raadsfracties.