Coalitie gaat verder zonder uitbreiding

BERGEN OP ZOOM – De huidige coalitie van GBWP, VVD en D66 gaat verder zonder uitbreiding met een vierde partij. Dat hebben formateurs Arjan van der Weegen en Evert Weys (beiden GBWP) donderdag bekendgemaakt. Daarmee komt er geen vervanging voor Lijst Lijssen, die vorige maand uit de coalitie stapte na het gedwongen vertrek van wethouder Ton Linssen.

De overgebleven drie partijen zien voldoende draagvlak om samen het bestaande coalitieakkoord voort te zetten en willen de rest van de rit uitzitten zonder extra partij. Samen vertegenwoordigen GBWP, VVD en D66 17 van de 33 raadszetels: een krappe meerderheid van de helft plus één. Als eventuele nieuwe coalitiegenoten waren vier partijen in beeld, waaronder PvdA en CDA. Van der Weegen en Weys maakten het besluit donderdagmiddag bekend op een extra ingelaste persconferentie.

Geen vierde nodig

Evert Weys, als fractievoorzitter van GBWP betrokken bij de de gesprekken met de verschillende partijen, licht toe: "Op Lijst Linssen na stonden alle benaderde fracties open voor een gesprek over samenwerking. Die besprekingen waren gericht op het bewaken van bestuurlijke stabiliteit en zonder meer constructief. De uitkomst daarvan hebben we met de overgebleven coalitie doorgenomen. Hieruit kwam de conclusie dat er te weinig raakvlakken waren voor het aan laten sluiten van een vierde partij. Het is ook niet nodig want het vertrouwen in het bestaande samenwerkingsverband is groot."

Betere communicatie

Wethouder Van der Weegen vult aan: "We houden ons aan het eerder opgestelde raadsprogramma en zien in dat we daarvoor ook draagvlak van de oppositie nodig hebben. Daar gaan we dus op inzetten." Hier ligt een taak voor B&W maar ook voor de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, zeggen zowel de wethouders als hun raadsleden. D66 fractievoorzitter Chris Moerkerken geeft aan dat er veel geleerd is van het vorige politieke jaar, waarin een conflict over ICT hoog opliep; "Onderlinge communicatie is ontzettend belangrijk. Daar gaan we meer werk van maken." Zijn VVD-collega Gertjan Huismans: "Politiek inhoudelijk wordt de discussie al steeds breder en maatschappelijk gevoerd, zeker ook buiten de raadszaal. Dat willen we nog meer mee laten wegen in de invulling van de gezamenlijk bepaalde koers."

Teleurstelling

Over de verdeling van de portefeuilles wilden de wethouders nog niets kwijt. Van der Weegen geeft alleen aan dat hierover nog druk wordt overlegd. Verder meldt hij nog dat gisteren de vier partijen waarmee over mogelijke toetreding is gesproken zijn geïnformeerd over de beslissing. Daar werd met teleurstelling op de gemaakte keuze gereageerd. Vanmorgen zijn de overige partijen op de hoogte gesteld.