College: tanteLouise moet sloopnoodzaak aantonen met herbestemmingsscan

Illustratie: een tekening van de Bergse kunstenaar Leonard Imandt (1890-1962) van de woningen aan de oostzijde van de Vischmarkt die in 1929 zijn gesloopt voor het Ketrientje. Volgens het Cuypersgenootschap is het inmiddels negentig jaar oude hoofdgebouw van het Ketrientje van historische betekenis en van monumentale bouwkundige waarde. Daarom is het college bereid mee te werken aan een gemeentelijke monumentenstatus. Alleen als onafhankelijk onderzoek aantoont dat herbestemming redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de toekenning geweigerd – zo laat wethouder Evert Weys vandaag weten. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven. Illustratie © BureauDubbelstraat.nl)

BERGEN OP ZOOM – Een onafhankelijk, extern bureau zal een zogeheten herbestemmingsscan moeten uitvoeren naar het oude hoofdgebouw van het Ketrientje. Daarbij wordt het gebouw uitvoerig doorgelicht op herbestemmingsmogelijkheden. De uitslag van deze scan zal sterk bepalend zijn voor de definitieve keuze van het college om al dan niet een monumentale status aan het pand toe te kennen. Dat zegt wethouder Evert Weys. Pandeigenaar tanteLouise is de opdrachtgever voor de herbestemmingsscan, zo bevestigt Weys. Hij voorziet echter geen belangenstrijdigheid, ondanks het gegeven dat tanteLouise zich met hand en tand tegen een eventuele monumentenstatus verzet. "Wij vertrouwen op de deskundigheid en professionaliteit van het betreffend bureau", stelt Weys.

Vorige week liet het college weten mee te werken aan een verzoek voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, dat in januari is ingediend door het landelijk Cuypersgenootschap. Sinds 12 juli geldt bovendien een voorbeschermingsregeling, waardoor tanteLouise geen verbouwings- of sloopwerkzaamheden mag uitvoeren zolang er nog geen definitieve uitspraak is.

Balans

Woordvoerder Mark Molenaars van stichting tanteLouise bevestigt dat zijn organisatie "een breed pakket" aan motivaties en zienswijzen voorbereidt. Hij is overtuigd dat sloop de enig mogelijke oplossing is om op de plaats van het voormalige verzoringshuis nieuwe zorgwoningen te bouwen. Bovendien, zo benadrukt Molenaars: de nieuwbouwplannen brengen juist de historische balans weer terug in het St Catharinaplein, de voormalige Vismarkt (tot 1938: Vischmarkt). Indien echter blijkt dat de monumentenstatus tóch wordt toegekend, dan is volgens Molenaars de kans klein dat tanteLouise op deze plaats terugkeert met zorgwoningen. "Er zijn meerdere locaties in Bergen op Zoom waar we kunnen bouwen."

'Wie betaalt, bepaalt'

De Bergse erfgoedactivist Piet Juten noemt de keuze voor de herbestemmingsscan "verwonderlijk" en vraagt zich af in hoeverre zo'n bureau écht onpartijdig kan zijn. "Want meestal is het zo, dat degene die betaalt ook degene is die bepaalt." Zowel hij als het Cuypersgenootschap zullen ongeacht de uitkomst van een herbestemmingsplan zich blijven inzetten voor het behoud van de oude gevel en verzetten tegen de sloop, zo kondigt hij op voorhand aan. Daarentegen doet wethouder Weys juist de oproep aan zowel de vóór- als de tegenstanders om zich neer te leggen bij de uitkomst van de scan. "We moeten uiteindelijk wel verder zien te komen en bij een jarenlange leegstand is niemand gebaat."