Column: Beeldvorming in gemeenteraad zonder al te nauw mee te kijken

COLUMN

Door: Mireille Hoetelmans

Sinds begin 2016 hanteert de gemeenteraad in commissievergaderingen een nieuwe aanpak. In de aanloop naar besluitvorming vindt eerst een beeldvormende bijeenkomst plaats, waarin burgers en andere belanghebbenden hun zegje kunnen doen. Tijdens deze bijeenkomsten richt de raad zich volledig op de insprekers. Zo krijgt de gemeenschap alle kans om overwegingen en argumenten in te brengen. Klinkt goed en betrokken, dicht bij de mensen waar je het als raad voor doet. Maar nu de praktijk…

Afgelopen donderdag, drie agendapunten op de agenda met maar liefst negen insprekers. Drie onderwerpen: ‘Detailhandel Structuurvisie’, ‘Buitenplaats/Heidepol’ en de nieuw te bouwen wijk ‘Bergs Licht’. Iedere inspreker krijgt, zoals altijd, vijf minuten inspreektijd waarna deze plaatsneemt achter de collegetafel om vragen vanuit de raad te beantwoorden. Eventueel schuiven bij het onderwerp betrokken ambtenaren aan, wanneer er ‘technische vragen’ zijn. Men laat zich uitgebreid informeren om tot een goede besluitvorming te komen. De klok loopt door, de avond vordert. Goede zaak toch? De tijd nemen voor weloverwogen besluiten, zo hoort het.

Na acht insprekers en twee behandelde agendapunten heeft de meerderheid duidelijk behoefte aan een korte pauze. Informatie moet ook verwerkt worden immers. Een laatste inspreker, voorzitter Piet Juten van Vereniging Binnenstad, wacht geduldig zijn beurt af. Na een drie uur durende vergadering kunnen die 10 minuten pauze hem niet uit het veld slaan. Hij wil tenslotte gehoor vinden en dan is een korte pauze misschien wel goed, na zo’n lange zit.

Echter, na de pauze blijken veel volksvertegenwoordigers die aandacht niet meer te kunnen opbrengen. Een deel van de raad is niet eens teruggekeerd. Een deel van de wel gebleven volksvertegenwoordigers appt of is anderszins afgeleid. Of hebben zij ineens aan een half woord of minder genoeg? ‘Bergs Licht’ gaat naar het zich laat aanzien conform de voorwaarden van Vereniging Binnenstad een centraal gebouw met een industrieel uiterlijk krijgen. Daar hadden alle fysiek en in gedachten afwezige raadsleden heel democratisch zeker bij voorbaat al een beeld bij gevormd?