D66-kamerlid Stientje van Veldhoven met Bergse politici naar Doel

BERGEN OP ZOOM – Vanmorgen was Stientje van Veldhoven te gast in het Oude Stadhuis aan de Grote Markt. Ze is Tweede Kamerlid voor D66 en hier om zich te laten informeren over de situatie omtrent kerncentrale Doel en de omliggende industrie. Na een gesprek met burgemeester Petter en een aantal politici was er even tijd om de pers te woord te staan.

D66-fractievoorzitter Chris Moerkerken nam daarbij als eerste het woord. Hij liet weten verheugd te zijn dat meerdere partijen de zorgen delen. Namens GBWP vulde Evert Weys aan andersom blij te zijn met de aandacht die er nu door D66 aan wordt geschonken. Voor hem is het 'dossier Doel' al heel lang een stokpaardje. "Het is goed dat we als raadsleden onze gevoelens eens richting de Tweede Kamer kunnen meegeven", merkte hij op. Er leven volgens hem grote zorgen over rampscenario's als sabotage en het geregeld stilvallen van Doel. Bovendien laat de internationale samenwerking te wensen over. België houdt zich niet aan de spelregels, is de overtuiging van de GBWP'er. "De wijze van communiceren heeft bovendien alle geloofwaardigheid verloren", sluit hij af.

Van Veldhoven haakt daar op in, na te hebben gemeld dat ze zelf het initiatief nam voor dit werkbezoek: "De signalen over die zorgen bereiken mij ook natuurlijk, als woordvoerder op dit gebied. We zijn zeker niet tevreden over de gang van zaken. Bijvoorbeeld die informatievoorziening is een punt van zorg." Ze vertelt dat er wat haar betreft een onafhankelijk infopunt zou moeten komen, dat ook online weergeeft wat de stand van zaken is. Wat haar betreft doet Nederland er verstandig aan om samen met Duitsland een sterk signaal af te geven: "Het maakt meer indruk als twee buurlanden dat in gezamenlijkheid doen."

Onafhankelijk

Er leven duidelijk twijfels over hoe nauwkeurig en vooral reëel de informatie is die Belgie en Doel verstrekken over het reilen en zeilen van de kerncentrale. Het Tweede Kamerlid pleit daarom voor een Nederlands team van experts, dat onafhankelijk kan oordelen over bijvoorbeeld gezondheidsrisico's. Die mensen zouden dus volledige toegang en inzage moeten krijgen bij Doel. "We moeten mee kunnen kijken daar, ook als er weer eens een shutdown is", aldus Van Veldhoven. Daarnaast is het zaak om vooral samen vooruit te kijken naar betere, meer structurele oplossingen, legt ze voor: "Nederland heeft een overschot aan energie, België een tekort. Daar moeten we elkaar toch tegemoet kunnen komen?" Ze sluit af met een opmerking over de algemene veiligheidsmaatregelen omtrent mogelijke rampscenario's. Die zijn in Nederland nog altijd niet op orde. Als voorbeeld geeft ze het tekort aan jodiumpillen. "Daar spreken we de minister natuurlijk geregeld op aan."

Na de bijeenkomst ging een deel van het gezelschap een kijkje nemen bij de kerncentrale en het omliggende gebied. Ook dit omdat het kamerlid de behoefte had om een en ander eens met eigen ogen te aanschouwen.