De toekomst van aangepast sporten op de Brabantse Wal

BERGEN OP ZOOM – Aangepast sporten is in Bergen op Zoom en de regio een belangrijk thema. Binnenkort echter verloopt de eindtermijn van de toegekende rijkssubsidie. Hoe nu verder? Een gesprek met Jeroen Jonkers, voorzitter van werkgroep Aangepast Sporten, en wethouder Arjan van der Weegen.

Door: Mireille Hoetelmans

Arjan van der Weegen heeft onder meer vrijetijdseconomie, cultuur en sport in zijn portefeuille en is voelt zich nauw betrokken bij de werkgroep Aangepast Sporten. De door het rijk toegekende subsidie maakt het deze werkgroep nu nog mogelijk om een grote groep mensen te enthousiasmeren tot meer bewegen. Een bevlogen team vrijwilligers brengt bij de doelgroep geregeld onder de aandacht wat een groot aantal sportverenigingen op de Brabantse Wal te bieden heeft qua aangepast sporten. En dat is veel!

Niemand uitsluiten

De betrokkenheid van de wethouder ontstond bij de eerste Koningsspelen in 2012, op Lambertijnenhof. Hij vertelt: “Tijdens die spelen kregen alle basisschoolleerlingen een t-shirt, als herinnering aan de dag. In Bergen op Zoom werden de Koningsspelen dus gehouden op Lambertijnenhof en ook de bewoners daar deden uiteraard gezellig mee. Voor hen waren er echter geen shirts, ze waren geen leerlingen. Wij vonden dat enorm schrijnend en verzorgden daarom medailles voor álle deelnemers. Hier bleek maar weer eens dat het kaderen van doelgroepen, het in hokjes plaatsen, pijnlijk kan zijn. We willen in Bergen op Zoom niemand uitsluiten of begrenzen. Dus het is geweldig dat ook die doelgroep volop mee kan doen, zo veel mogelijk bij de sportclubs zelf.”

Impuls

Het EK G-atletiek van Spado in 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft een grote impuls gegeven aan de opzet en invulling van de werkgroep Aangepast Sporten. Jeroen Jonkers, coördinator van de gehandicaptensport bij Spado, wist een immense klus te klaren met de organisatie  van het EK en inspireerde vele vrijwilligers om zich voor deze groep in te blijven zetten. “Enkel rustend op de schouders van vrijwilligers is zo’n organisatie echter bijna onmogelijk”, vertelt hij. “We hebben het geklaard, maar er ook van geleerd dat er méér nodig is om dergelijke initiatieven te realiseren.”

Bredere doelgroep, meer aanbieden

De werkgroep wist de doelstellingen op de agenda te krijgen bij zowel de gemeente als de provincie. Gedeputeerde Henri Swinkels ondersteunt het initiatief, dat de ambitie heeft om maar liefst 50.000 gehandicapten aan het sporten te krijgen. Arjan van der Weegen wil het zelfs nog breder trekken, meldt hij: “De werkgroep zou musiceren, dans en toneel óók als bewegen moeten zien in de toekomst. Het gaat om de algehele participatie in de samenleving. Niet alleen voor een omkaderde doelgroep maar voor iedereen die even buiten de reguliere mogelijkheden valt. Ik denk bijvoorbeeld aan kinderen in echtscheidingssituaties, of aan cliënten van De Viersprong en Amarant.  Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang dat de werkgroep nog meer ondersteuning krijgt van vrijwilligers. Eventueel kan ook de Fitfabriek hier een rol in spelen.”

En nu?

De subsidie stopt over zeven maanden en heeft dan vooral als katalysator gewerkt om de werkgroep goed neer te zetten. Er is al veel bereikt maar ook nog heel veel werk te doen. Eén van de speerpunten is zorgen dat de doelgroep bij de sportclubs komt, vervoer dus. Of vice versa. Jeroen: “De sporter naar de vereniging brengen of de sport naar de instelling waar de sporter verblijft. Alleen zo zorgen we ervoor dat deze mensen in beweging kunnen blijven.” Wethouder van der Weegen vult aan: “Een belangrijke focus is nu de continuïteit waarborgen. Met het op de agenda zetten van het belang van de werkgroep en het breder trekken van de mogelijkheden aan vrijetijdsparticipatie, moeten de gemeenten op de Brabantse Wal dat samen gaan oppakken en verder invullen.”

Werkgoep Aangepast Sporten heeft op KijkopBergenopZoom.nl een eigen profielpagina.

Foto: Mireille Hoetelmans