Doe mee met de jaarlijkse lokale erfgoedprijs en win 500 euro

INGEZONDEN MEDEDELING

In 2014 heeft de gemeente Bergen op Zoom de BNG Erfgoedprijs gewonnen. Hiervoor heeft zij een cheque ontvangen van € 25.000. Dit geld wordt op verschillende manieren ingezet, onder meer voor een lokale erfgoedprijs. Met het jaarlijks uitreiken van deze erfgoedprijs wil de gemeente het erfgoed van Bergen op Zoom nog meer op de kaart zetten.

De gemeente roept particulieren, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit Bergen op Zoom op om mee te doen. Om dit jaar in aanmerking te komen voor de lokale erfgoedprijs moeten projecten in 2015 zijn opgestart of gerealiseerd. Het gaat om vormen van beheer van cultuurhistorisch erfgoed, restauratieprojecten dan wel het in stand houden van erfgoed. Zowel materieel als immaterieel erfgoed komt voor de prijs in aanmerking . Tevens wordt gekeken naar de mate van publieksbereik, hoe op een creatieve en innovatieve manier met erfgoed wordt omgegaan en in hoeverre het project bijdraagt aan kennis en beleving van het erfgoed in Bergen op Zoom. 

Door het instellen van de prijs wil de gemeente haar erfgoed in het zonnetje zetten en eigenaren en initiatiefnemers stimuleren op een eigentijdse en innovatieve manier met erfgoed om te gaan. Bovendien hoopt de gemeente door het instellen van de prijs erfgoed meer en breder onder de aandacht te brengen.

Prijs en prijsuitreiking

Hoe je mee kunt doen, de voorwaarden en de tijdsplanning voor deze prijs vind je op www.bergenopzoom.nl/erfgoedprijs. Op 9 september wordt de prijs uitgereikt. De winnaar ontvangt 500 euro.