Eén aanmeldportaal voor spoedzorg kwetsbare ouderen

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

WEST-BRABANT – Om te voorkomen dat kwetsbare ouderen op een ‘verkeerd bed’ terecht komen, lanceren de samenwerkende zorginstanties in West-Brabant een regionaal aanmeldportaal: één telefoonnummer voor de hele regio waarop huisartsen de tijdelijke opvang van hun patiënt kunnen regelen. Maandag 16 oktober gaat het centrale nummer in de lucht.

Het verhaal is vaker verteld: om de zorg in ons land ook in de toekomst betaalbaar te houden stimuleert politiek Den Haag dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. En eerlijk is eerlijk: in veel gevallen gaat dat prima en is er – eventueel met professionele thuiszorg – geen vuiltje aan de lucht. Maar wat als het toch mis gaat? Stel dat zo’n alleenstaande oudere lelijk ten val komt. Meestal zal de huisarts de patiënt voor nader onderzoek naar de spoedeisende hulp laten brengen. In veel gevallen blijkt ziekenhuisopname niet noodzakelijk, maar kan de patiënt ook niet direct naar huis, omdat de noodzakelijke zorg thuis na zo’n incident eenvoudig ontbreekt. De patiënt wordt dan alsnog opgenomen in het ziekenhuis, simpelweg omdat er geen andere oplossing is.

Vooruitlopen

Veel sneller dan in politiek Den Haag is in West-Brabant een brede coalitie gesmeed die dit probleem niet alleen onderkent, maar er ook daadwerkelijk iets aan doet. Sinds kort beschikken de zorginstellingen Groenhuysen (in de regio Roosendaal) en tanteLouise (Bergen op Zoom en omgeving) over een aantal zogeheten spoedbedden. Om te voorkomen dat patiënten onnodig in het ziekenhuis terecht komen, kunnen zij voor maximaal 72 uur terecht in die Tijdelijke Opvang voor Kwetsbare Ouderen. Dat geeft de betrokken zorginstellingen de tijd om de juiste zorg voor deze patiënten te organiseren.

  • Ruimte voor een eigen accent, indien gewenst

Aanmelding voor de spoedbedden verloopt via het aanmeldportaal dat vanaf maandag ook voor alle huisartsen in de regio direct bereikbaar is. Ook als een bezoek aan de spoedeisende hulp of een ziekenhuisopname niet nodig is, maar de huisarts inschat dat het niet langer verantwoord is dat zijn patiënt nog langer alleen thuisblijft.

Het aanmeldportaal is dag en nacht bemand door verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Zij weten of en waar er een spoedbed vrij is. In samenspraak met de huisarts beslissen zij of deze vorm van spoedzorg noodzakelijk is of niet. Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak met ziekenhuis en wijkverpleegkundige om ongewenste opname te voorkomen en ontslag naar huis te bespoedigen.

Zorgverzekeraars

Binnen het project van de tijdelijke opvang van kwetsbare ouderen werken tanteLouise, Groenhuysen, TWB Thuiszorg met Aandacht, Bravis ziekenhuis, Zorggroep West-Brabant en de huisartsen in de regio nauw samen. Het project heeft de volle belangstelling van de zorgverzekeraars. Recent nog heeft minister Schippers van VWS de verzekeraars opgeroepen om regionale initiatieven, waarvan dit project een voorbeeld is, te ondersteunen. Hiervoor is door de minister 55 miljoen euro extra voor vrijgemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om de beschikbaarheid van spoedbedden, ook de coördinatie en organisatie van het aanmeldportaal vallen hieronder.

In november spreken alle aangesloten partijen met de verzekeraars VGZ en CZ over het project en de financiering daarvan, noodzakelijk om het initiatief te laten slagen.

Foto: Pixabay / Qian Fan