Flat in wijk Nieuwe Vesting komt er toch

BERGEN OP ZOOM – Dinsdag heeft het college in een brief aan raadsleden laten weten dat 'Op de Weele' er toch komt. De bewoners van de wijk Nieuwe Vesting hadden kunnen weten dat het bijna 25 meter hoge bouwwerk daar zou verrijzen, is de mededeling.

In een uitgebreide brief (pdf) meldt wethouder Patrick van der Velden, als antwoord op een motie van Lijst Linssen, dat er wellicht lessen te leren zijn uit hoe de communicatie omtrent projecten als deze verloopt maar dat de (raads)beslissing vast staat. De bouw van de bijna 25 meter hoge 'woontoren' gaat dus door. Er ligt een juridisch bindend bestemmingspan aan ten grondslag dat in 2013 werd vastgesteld met de gemeenteraad en in 2015 'onherroepelijk is geworden', aldus de brief. Informatieavonden over ScheldeVesting die de gemeente houdt of waaraan wordt meegewerkt zijn ook niet omwille van deelprojecten zoals 'Op de Weele', stelt het college. Die hebben een slechts een informatief karakter.

Eigen verantwoordelijkheid

Een veelgehoord punt van kritiek is het feit dat de termijn voor het indienen van zienswijzen erg kort was geworden, mede door het laat organiseren van een informatiebijeenkomst. Het college geeft aan dat dit los van elkaar gezien moet worden. Er was immers geen speciale bijeenkomst over dit te realiseren plan. Bovendien was er blijkbaar wél voldoende tijd voor, stelt de brief, want er zijn maar liefst 25 zienswijzen ingediend. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de individuele (toekomstige) bewoner, meldt het college. Via websites als www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentewebsite is volop informatie te vinden. Daarnaast vindt het college: "Als bewoners op de genoemde sites echter niet de door hen gezochte informatie vinden of die niet begrijpen, is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de gemeente om uitleg te krijgen."

Verbeterpunten

Samenvattend wijst het college nogmaals op het feit dat de bouw sowieso door gaat. Daarover zijn al volop bindende afspraken gemaakt met marktpartijen. Er is sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan. En de ingediende zienswijzen worden natuurlijk behandeld.

Er kan verder wel worden gekeken naar verbeterpunten voor de toekomst, als het gaat om bijvoorbeeld informatievoorziening. En er komt nog een gesprek met omwonenden, als het aan de wethouder ligt, maar die zijn al geïnformeerd over het feit dat ze wel 'de juiste verwachtingen' moeten hebben van die bijeenkomst.

UPDATE: ‘Ton Linssen en zijn partij stemden in met plannen Nieuwe Vesting’, aldus het college.

Fotomontage gemaakt door buurtbewoner, de flat krijgt niet deze rode kleur maar wel deze hoogte.