Formateur: coalitievorming ligt op schema

GBWP-voorman Arjan van der Weegen (links op de foto) en (in)formateur Ad Verbogt (tweede van rechts) tijdens de bekendmaking van het formatieronde. (Foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De vorming van het nieuwe stadsbestuur ligt op koers, zo laat formateur Ad Verbogt vanmiddag weten. In een verklaring meldt hij dat de formatiegesprekken met GWBP, VVD, CDA en GroenLinks 'op schema' zouden liggen. Verbogt: “De gesprekken verlopen in een open sfeer en op constructieve wijze. Er is veel werk verzet en er worden keuzes gemaakt. Op dit moment vindt nadere uitwerking plaats, zowel financieel als inhoudelijk. De verwachting is dat we het proces medio mei afronden en tot een akkoord kunnen komen.”

Het voortgangsbericht is kort na het middaguur verspreid onder de raadsfracties van de Bergse gemeenteraad. Een uur later is de media geïnformeerd door de formateur. Over de invulling van de wethoudersposten worden nu nog geen medededelingen gedaan. Vandaag twee weken geleden maakten Verbogt en GBWP-voorman Arjan van der Weegen bekend, dat de coalitie van GBWP (9 zetels in de raad), VVD (5 zetels), CDA (4 zetels) en GroenLinks (2 zetels) in de maak is.

GroenLinks

Het gaat bij de formatie om het creeëren van politiek draagvlak, zo gaf Verbogt eerder al aan. Daarom is gekozen voor een brede coalitie. De coalitie vertegenwoordigt een ruime raadsmeerderheid van 20 zetels (van in totaal 33). Ook zonder toevoeging van GroenLinks zou de samenwerking een meerderheid behalen van 18 zetels. GroenLInks heeft in de raadsvergadering van 9 april al duidelijk gemaakt niet als 'vulmiddel' in de nieuwe samenwerking te willen stappen: de partij zet bij de formatiebesprekingen nadrukkelijk in op onder meer duurzaamheid. Ook heeft GroenLinks via de eigen website al aangegeven als 'volwaardige coalitiepartner' deel te nemen aan de gesprekken. Vanuit de politieke wandelgangen wordt dit gezien als een signaal, dat GroenLinks geen genoegen zal nemen met een parttime-wethouderspost.