GBWP’ers Aydin Akkaya en Evert Weys vragen om brug over Vijverberg

BERGEN OP ZOOM – Namens hun fractie hebben de GBWP-raadsleden Evert Weys en Aydin Akkaya een brief gestuurd aan het college. Ze zouden het voor de buurt een hele verbetering vinden als er over de Vijverberg een brug kwam te liggen.

De wens komt niet uit de lucht vallen. De fractie heeft van buurtbewoners uit Gageldonk te horen gekregen dat men er erg blij is met de vernieuwingen en ontwikkelingen in hun wijk. De twee raadsleden uiten dan ook welgemeende complimenten voor zowel gemeente als Stadlanders, de bouwers en inwoners. Er is alleen wel behoefte aan meer fysieke verbinding tussen de delen van de wijk die door de Vijverberg worden gescheiden. Een bruggetje over het water zou dat op kunnen lossen.

Diverse redenen

Volgens de GBWP’ers zijn er meerdere voordelen te behalen. Het zou uitnodigen tot vaker te voet of te fiets gaan, richting stad en terug maar ook naar het Piusplein voor een boodschap. Dat komt de ondernemers daar weer ten goede, stellen de Akkaya en Weys. Bovendien scheelt het verkeers- en parkeerdruk. Van het college wil het tweetal weten of de gemeente wil kijken naar de mogelijkheden, eventueel gesubsidieerd.

Stockfoto: Pixabay/StockSnap