Gemeente Bergen op Zoom stelt nieuw gehandicaptenparkeerbeleid uit

BERGEN OP ZOOM – Op 1 juli 2017 voerde de gemeente Bergen op Zoom nieuwe regels in voor het gehandicaptenparkeren. Dit was het gevolg van een raadsbesluit uit 2013. Het leidde onlangs tit de nodige opschudding onder de doelgroep. Die was niet of pas kort daarvoor geïnformeerd en moppert dat er wel érg weinig plekken voor hen zijn, zeker nu ze voor reguliere parkeerplaatsen ook gewoon apart moeten afrekenen. Omdat er onvoldoende is gecommuniceerd over deze wijzigingen, stelt het college de invoering van het nieuwe gehandicaptenparkeren uit. Dat meldt de website van Parkeerbeheer.

Vooralsnog blijven de oude gehandicaptenparkeerregels van kracht, aldus de website. Het college bereidt eerst een communicatietraject met de betrokkenen voor en onderzoekt een aantal mogelijk ongewenste effecten van het nieuwe beleid. De enige wijziging die wel van kracht wordt, is dat een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd moet worden bij team WMO van de gemeente, in plaats van bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom.

Het gehandicaptenparkeerbeleid van vóór 1 juli blijft dus voorlopig gelden. Dat betekent dat:

  • De gemeente de kosten voor de keuring voor de gehandicaptenparkeerkaart blijft betalen. De keuring is alleen nodig bij de eerste aanvraag en in een aantal gevallen bij verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart.
  • Als er duidelijk recht is op een gehandicaptenparkeerkaart, kan het college ook zonder medische keuring een kaart toekennen. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.
  • Bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en op andere parkeerplaatsen in een gebied met betaald parkeren zonder te betalen.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij team WMO

Tot 1 juli 2017 vroeg iemand een gehandicaptenparkeerkaart aan bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom. Vanaf 1 juli moet deze aanvraag ingediend worden bij team WMO van de gemeente Bergen op Zoom. Team WMO kent de situatie van mensen die een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en kan hen goed adviseren. Zo hebben zij één loket voor alle maatschappelijke zaken.

Team WMO is telefonisch te bereiken op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur via telefoonnummer 14 0164 en via e-mail.

Parkeerbeleid

De maatregelen rond gehandicaptenparkeren horen bij de laatste in te voeren onderdelen van de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Verkeer en Parkerenen beleidsnota Parkeerbeleid. In deze nota staan ook de nieuwe regels rond gehandicaptenparkeren. Of die alsnog worden aangepast, wordt dus opnieuw bekeken.

Bron: Parkeerbeheer Bergen op Zoom