Gemeente komt noodlijdende muziekverenigingen tegemoet

Noodlijdende Bergse muziekgezelschappen krijgen drie jaar lang een extra basisbijdrage om een aantal financiële lasten op te vangen zoals de aanschaf van instrumenten en kosten voor aansluiting bij een muziekbond. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Hans Braxmaier)

BERGEN OP ZOOM – Het college van B&W heeft besloten om de basissubsidie voor een aantal noodlijdende muziekverenigingen te verhogen: deze ontvangen de komende twee jaar € 70 per lid, 20 euro méér dan gebruikelijk. Dat is alleen voor de jaren 2019 en 2020, zo heeft het college vandaag bekend gemaakt; daarna wordt de verhoogde bijdrage weer afgebouwd: in 2021 is de basissubsidie € 60 per lid en vanaf de jaren 2022 en verder wordt de subsidie weer teruggezet op de oorspronkelijke € 50 per lid per jaar.

De tijdelijke verhoging volgt na een brief die de verenigingen eerder aan het gemeentebestuur hebben gericht, waarin ze vragen om extra geld. De gezamenlijke muziekverenigingen zouden in financiëel opzicht namelijk 'diverse knelpunten ervaren', zo meldt het college. Zo zijn in verhouding met andere amateurkunstverenigingen de vaste lasten van de muziekverenigingen hoog; het gaat dan om bijvoorbeeld de kosten voor aanschaf van instrumenten, verzekeringspremies en onderhoudskosten en bijdragen voor aansluiting bij een muziekbond. De verenigingen die de verhoogde subsidie ontvangen zijn Muziekvereniging Euphonia, Blazersensemble Dal Segno, Drumband Odiles Rapid; evenals de harmoniën Concordia, Eendracht Maakt Macht, Kolpings Zonen, Sint Antonius Lepelstraat, Sint Cecilia Eensgezindheid en het symfonieorkest Jacob Obrecht. De tijdelijke verhoging van de basissubsidie kan volgens het college gerealiseerd worden vanuit het bestaande budget.