George Muskens genomineerd als ‘Taalheld NoordBrabant 2017’

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

HALSTEREN – De Halsterse Bergenaar George Muskens is genomineerd als ‘taalheld van NoordBrabant voor 2017’. Hij wordt beschouwd als een belangrijke bruggenbouwer tussen vrijwilligers, serviceclubs, taalambassadeurs en professionals die zich inzetten voor de strijd tegen de laaggeletterdheid en de verbetering van de basisvaardigheden van de grote aantallen mensen die dat nodig hebben.

Niet alleen in Noord-Brabant, maar in heel Nederland. In ons land hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven, van wie tweederde een Nederlandstalige achtergrond heeft. Een aantal gemeenten in NoordBrabant heeft relatief veel laaggeletterden vergeleken met de landelijke gemiddelden van 11 tot 13 procent. Dat zijn onder andere Bergen op Zoom, Woensdrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond.

Veel organisaties zijn al in actie gekomen: Rijk, provincie, gemeenten, bibliotheken, ROC’s en andere taalaanbieders, werkgevers. Zij zijn samenwerkingen aangegaan, runnen taalhuizen en taalcafés, begeleiden mensen bij hun lessen, ontwikkelen effectieve trainingen en cursussen, faciliteren taalambassadeurs, etc.

Actieve rol voor Lionsclubs

Het is voor veel van de 600 Lionsclubs in Nederland een prioriteit om hierbij een actieve rol te spelen. Sinds 2012 zijn Lionsclubs in bijna 250 gemeenten en regio’s actief: ze steunen lokale acties, ze nemen deel aan samenwerkingsverbanden en zijn met lokale partners in actie gekomen. In 30 gevallen zijn ze de grote trekker geworden van een plaatselijke of regionale actie, met bijvoorbeeld een lokaal symposium, de oprichting van een taalhuis en een taalcafé, het uitbrengen van een voorleesboek, het opzetten van een bibliotheek op een AZC, etc. Dat past Lions goed. Ze doen het met overtuiging en plezier, en hopelijk met succes!

Ondersteuner

George Muskens ondersteunt waar hij kan Lionsacties en hun lokale en regionale inbreng. Zelf zegt hij dat hij dat bij voorkeur op de achtergrond doet en dat het hem verrast heeft dat hij genomineerd is als taalheld, dus als bijzondere schakel in de strijd tegen de laaggeletterdheid, in Noord-Brabant. De genomineerde helden worden voor het voetlicht gehaald donderdag 7 september aanstaande in de Bibliotheek Veldhoven, 9.30-1