Groene Pluim voor Lindhout schilder-vastgoedonderhoud

BERGEN OP ZOOM – Dinsdag is aan het eind van de middag een ‘Groene Pluim’ overhandigd aan Gert-Jan Lindhout, directeur van het gelijknamige schilderbedrijf. Dit initiatief van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging kan op de warme steun van wethouder Yvonne Kammeijer rekenen. Zij was dan ook met plezier bij de overhandiging.

Het was een bijeenkomst van ondernemers en pandeigenaren van het bedrijvenpark Lage Meren Meilust. Hier is een duurzaamheidstraject ingezet en die middag stond in het teken van Energie Neutraal. Toen de aanwezigen dachten dat het afgelopen was, kwam er een kleine delegatie binnen die nog wat te melden had. Onder hen de wethouder en Peter van den Eijnden, namens de door de BZW opgerichte afdeling Duurzaamheid. Vorig jaar werd de eerste Groene Pluim uitgereikt op de Dag van de Duurzaamheid bij Breda Airport. Inmiddels is besloten er een meer lokale invulling aan te geven. De erkenning kon dus alleen naar een Bergse ondernemer gaan.

Oog voor mens en milieu

De sprekers werden kort geïntroduceerd door gastheer Peter de Koning, voorzitter van de bedrijventerreinvereniging. Na hem nam Van den Eijnden kort het woord. Hij vertelde waarom besloten is de Groene Pluim dit jaar aan Lindhout te geven. Een bedrijf moet aan nogal wat voorwaarden voldoen. Denk aan gezonde groei, duurzame productie, actief bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en dat ook structureel uitdragen en communiceren. Bijkomend werd het uiterst sociale personeelsbeleid van de winnaar genoemd. Volgens de jury heeft het familiebedrijf oog voor mens en milieu in het DNA zitten. Redenen genoeg voor deze keuze dus.

Energieneutraal

Wethouder Kammeijer kon de mooie woorden alleen maar beamen. Ze vertelde al langer trots te zijn op wat er in de gemeente wordt opgepakt aan verduurzaming en die trots groeit alleen maar. Dat één van de koplopers daarin deze erkenning krijgt vond ze een mooie keuze. Ze roemde het streven van Lindhout om zo snel mogelijk energieneutraal te gaan werken, door op verbruik te besparen en extra zonnepanelen in te zetten, naast die er al staan. Directeur Gert-Jan Lindhout werd gevraagd naar voren te komen en liet weten vooral sprakeloos maar ook erg blij met de erkenning te zijn. Hij haalde er met zichtbare trots zijn vrouw Conny en zoon Jos bij, die hard meewerken en bijdragen aan het succes van dit familiebedrijf.