GroenLinks stelt vragen over beleid huishoudelijke hulp

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Corry Damen heeft B en W aangeschreven vanwege gerechtelijke uitspraken over beleid aangaande huishoudelijke zorg in Roosendaal. Ze vraagt zich af of het in onze gemeente ook zo zal gaan.

Damen vertelt dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant het beleid kraakte van de gemeente Roosendaal met betrekking tot huishoudelijke zorg. Maar liefts 131 cliënten hebben zich tot de rechtbank gericht om de beschikking te veranderen en de eerste vier zijn inmiddels in het gelijk gesteld. In april volgen weer vijftien uitspraken. Volgens de rechtbank waren de gestelde criteria te onduidelijk en dat tast de rechtszekerheid van cliënten aan.

Hoe staat Bergen op Zoom ervoor?

GroenLinks denkt dat dezelfde uitgangspunten ook in Bergen op Zoom worden gehanteerd en vreest voor vergelijkbare juridische consequenties. De partij wil van het Bergse college weten of er zich tevens cliënten uit onze gemeente tot de bezwarencommissie of de rechtbank hebben gewend en zo ja, hoeveel dit er zijn. Tevens wil de partij geïnformeerd worden over de stand van zaken, mochten er lopende procedures zijn. Damen vraagt als laatste of de kwalificaties die de rechtbank hanteerde voor de Roosendaalse aanpak gevolgen hebben voor de wijze waarop hier huishoudelijke zorg wordt geleverd.

Stockfoto: PXhere