Grondbedrijf schrijft weer zwarte cijfers

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – De voortekenen waren er al even, maar nu zijn ze ook bewaarheid: Het Grondbedrijf in Bergen op Zoom is uit de rode cijfers. Over het jaar 2016 werd een positief resultaat geboekt van 8 ton. Over alle grondexploitaties gerekend is dat nog geen wereldbedrag, maar na jaren van tekorten is het voor de Markiezenstad een stap in de goede richting. En de verwachtingen voor de komende jaren zijn positief. Bergen op Zoom bouwt weer, en het vertrouwen van de huizenkoper neemt toe. Bedrijfsgronden zijn nog sporadisch te koop.

De grondexploitaties worden jaarlijks herzien. In het kader van de Jaarrekening heeft die herziening ook plaatsgevonden. Onderdeel daarvan is het bijstellen van prognoses op basis van realisaties, het actualiseren van de planningen en kostenramingen. Zo ontstaat een actueel financieel beeld. En dat beeld is gunstig. Maar het is ook nog fragiel.

Leren van het verleden

Wethouder Ad Coppens (verantwoordelijk voor onder ander de portefeuilles Financiën en Economische Zaken) blijft voorzichtig in zijn optimisme. “We hebben jarenlang een terughoudend financieel beleid gevoerd. We moesten leren van het verleden waarin de bomen tot in de hemel leken te groeien. En dat hebben we gedaan. We hebben onze woningbouwplannen aangepast, opgedeeld in kleinere parten die beter te overzien zijn. We zijn met afzonderlijke kopers aan de slag gegaan om de woningbouw in een mindere economische tijd toch door te laten gaan en we zijn een ander beleid gaan voeren als het gaat om de verkoop van bedrijfsgronden. Bergen op Zoom zet liever in op vestiging van kleinere bedrijven met relatief veel werkgelegenheid, dan op grote bedrijfspanden waarbij niet altijd sprake is van stabiele werkgelegenheid. Mijn lijfspreuk ‘iedere euro telt’ is niet voor niets de laatste jaren verschoven naar ‘iedere baan telt’”, aldus Ad Coppens.

Bestemming

Het positieve resultaat van € 801.000,- gaat overigens niet in zijn totaliteit naar de Algemene Reserve. Van dat bedrag worden bijvoorbeeld de kosten voor het verleggen van de gasleiding in de nabijheid van de Van Konijnenburgweg betaald (€ 414.000,-) en wordt een bijdrage van een ton gedaan aan Aangenaam Bergen op Zoom. Zo resteert een bedrag van € 287.000,- dat naar de Algemene Reserve van de gemeente Bergen op Zoom vloeit.

Afbeelding: © Pixabay/Alexandra