‘Komst HAS niet in gevaar ondanks financiële problemen’

De omvorming van het IRS-gebouw tot kenniscentrum voor de agrofoodsector komt niet in gevaar, zo stelt wethouder Van der Weegen: 'Sterker nog, er zijn nu al zo'n 35 studenten hier aan het werk'. (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De HAS Hogeschool in Den Bosch verkeert in financieel zwaar weer. De hogere onderwijsinstelling voor groen en agrofood is onder toezicht geplaatst, nadat duidelijk werd dat dit jaar een tekort van 3,5 mijoen dreigt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat vandaag naar buiten is gekomen. De problemen zouden ontstaan zijn door onder meer oplopende kosten van nieuwbouwprojecten. Maar, zo benadrukken de HAS en het Bergse gemeentebestuur: de komst van de onderwijsinstelling naar Bergen op Zoom staat niet ter discussie. Alles loopt volgens plan en over vier jaar is de aanwezigheid van de HAS in het nieuwe kenniskluster een feit – zo stelt wethouder Arjan van der Weegen: "Sterker nog, er zijn nú al zo'n 35 studenten aan de slag in het vroegere IRS-pand."

In september 2017 sloten gemeente en de HAS een overeenkomst, waarbij is afgesproken dat de hogeschool binnen vijf jaar tijd over een locatie in Bergen op Zoom zou beschikken. Vervolgens is gekeken naar passende huisvesting waarbij de gemeente besloot het vrijgekomen IRS-gebouw te kopen aan de Van Konijnenburgeweg. Het voormalige pand van het suikerinstituut is compleet ingericht met onderzoeksfaciliteiten en zou feitelijk 'instapklaar' zijn voor de studenten. Naar nu blijkt, zijn er al studenten aan de slag bij het ode IRS-genbouw aan de Van Konijnenburgweg. Dat zegt wethouder Van der Weegen; de studiewerkzaamheden zouden deel uitmaken van een reeds lang lopende samenwerking van de HAS met het IRS (het suikeronderzoekscentrum van Cosun).

Geen reden voor zorg

Volgens Van der Weegen waren de dreigende financiële problemen al bij de besprekingen van september 2017 bekend bij het college. Toch was er destijds voor het stadsbestuur geen reden voor zorg, wat de komst van de HAS naar Bergen op Zoom betreft. "De problemen betreffen ontwikkelingen elders, en niet hier", zo stelt de lokale bewindsman. De HAS maakt een groei door en dat heeft financiële gevolgen voor de instelling. Maar het kenniscentrum waaraan de HAS in Bergen op Zoom gaat deelnemen, is veel méér dan alleen een onderwijsvoorziening. Het is een klustering van gemeente, bedrijfsleven, kenniscentra en opleidingen op zowel middelbareschool-niveau als mbo en hbo. "Het wordt de kiemcel van de agrofood-ontwikkelingen in onze regio", aldus Van der Weegen. Hier wordt nieuw talent opgeleid, hier krijgen innovaties en verduurzaming kansen. "Mede om die reden hebben we als gemeente het IRS-pand opgekocht, nadat het suikerinstituut naar Dinteloord was verhuisd en het gebouw in de verkoop kwam." Het sluiten van de overeenkomst met de HAS was, zoals Van der Weegen het zegt, "een gouden kans die je maar één keer voorbij ziet komen."

Financiële keuzes

Ook woordvoerdster Lindsay Kemps van de HAS Hogeschool in Den Bosch zegt dat de huidige financiële situatie van de onderwijsinstelling geen gevolgen heeft voor de ontwikkelingen in Bergen op Zoom. "Alles ligt op schema en de gemaakte afspraken blijven ongewijzigd", zo zegt ze. Ze beaamt wél dat de HAS nu financiële keuzes moet maken en dat daarom nóg meer gekeken gaat worden naar gemeente en bedrijfsleven als het om geld gaat. De HAS is vooral bereid om binnen het kenniscentrum te investeren met menskracht en kennis. Verder meldt Kemps dat de HAS op korte termijn met een verdere verklaring naar buiten zal komen over de ondertoezichtstelling.

UPDATE: Reactie SP

Namens de SP heeft raadslid Carlo van den Aarsen al gereageerd op de kwestie. Zijn fractie blijft zich hogelijk verbazen over het mistgordijn dat nog altijd is opgetrokken, bijvoorbeeld rondom eventuele door de gemeente met de HAS gemaakte afspraken. “De onduidelijk rondom het dossier bevalt ons niet”, meldt hij in een kort telefonisch gesprek. “Of de financiële positie van de HAS echt geen consequenties heeft, moeten we nog maar zien. Misschien denken Onderwijsinspectie of het betreffende ministerie daar heel anders over.”

De SP wil alle feiten en eventuele gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over huur, op tafel zien. Er moet meer duidelijkheid komen over waar de gemeente aan toe is en welke verplichtingen zijn of worden aangegaan, aldus Van den Aarsen.