kruising Zuiderdreef met Markiezaatsweg alleen maar onveiliger

BERGEN OP ZOOM – Bij Lijst Linssen zijn ze op z’n zachtst gezegd niet enthousiast over de aanpassingen die zijn gedaan om de kruising van de Markiezaatsweg met de Zuiderdreef veiliger te maken. De partij vindt het er juist gevaarlijker op geworden.

Burgerlid Maikel de Bekker en raadslid Meino Dam wijzen in een nieuw schrijven op eerdere brieven, van november 2017 en juli 2108, alsmede een motie van april 2019. Die gaan allen over het feit dat hun fractie vindt dat er stoplichten dienen te komen aangezien de situatie er alsmaar onveiliger wordt. Dat geven ook buurtbewoners aan, bleek onder meer toen een aantal van hen afgelopen voorjaar mocht inspreken tijdens een vergadering van de raad.

Veel bijna-ongelukken

De Bekker en Dam zijn niet bepaald te spreken over de wel genomen maatregelen van de gemeente. Ze doelen dan op de “goedbedoelde maar slecht onderzochte afzetting van de voorsoorteer-vakken” op de Markiezaatsweg. Die hebben volgens hen nogal wat bijna-botsingen tot gevold, omdat achteropkomende automobilisten vaak “bijna in de kofferbak van de voorligger zitten” als die afslaat richting de Zuiderdreef. Ook neemt de hoeveelheid verkeer alleen maar toe, stellen ze, en de tijdelijke uitrit vanwege de daar gerealiseerd nieuwbouw draagt ook niet bij aan de veiligheid.

Aangezien er nog meer bouwplannen zijn en het aantal omwonenden dus eveneens toeneemt op termijn, zal de drukte evenredig groeien is de verwachting. Des te meer reden voor concrete en structurele oplossingen, stelt Lijst Linssen. Stoplichten dus, voordat er iets ernstig gebeurt. Met die oproep sluiten de twee partijleden hun oproep aan het college af.