Leges exploitatievergunning: hoeveel is 43,70 euro waard?

BERGEN OP ZOOM – De Bergse gemeenteraad stelt donderdag een nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vast. Daarbij werd stevig gediscussieerd over de leges van een exploitatievergunning voor horecaondernemers van 43,70 euro. Lijst Linssen diende een motie in om deze kosten bij wijze van regeldrukvermindering te schrappen. Nieuwe ondernemers dienen deze vergunning aan te vragen, die bovendien een aantal jaren geldig is. "Drie en veertig euro zeventig. Waar hebben we het eigenlijk over", relativeerde PvdA-raadslid Ad van der Wegen. Hij stelde dat horecaondernemers dit makkelijk kunnen ophoesten. "U gaat wel heel makkelijk over de portemonnee van ondernemers", zo pareerde Martine Suijkerbuijk (Lijst Linssen).

Het gaat Lijst Linssen vooral om de principes. En die zijn méér waard dan de 43 euro plus centen. Daarbij kreeg Suijkerbuijk ook bijval van andere partijen. "Wij hebben de burgers lastenverlichtig beloofd en die belofte komen we na", aldus Evert Weys (GBWP). Wethouder Coppens gaat mee met de motie van Suijkerbuijk: bij nader inzien blijken de kosten die gemaakt moeten worden om deze leges te innen niet in verhouding te staan tot de inkomsten. "We kunnen deze motie dus overnemen", gaf hij aan.

Kickboksevenementen

De raad behandelde ook een amendement waarbij de bepalingen in de APV zijn aangepast met betrekking tot kickboksevenementen en happy hours. De burgemeester gaf aan dat hij zorgvuldig met de bevoegdheden zal omgaan; behalve de PvdA nam de gehele raad dit amendement aan. De motie voor vrijstellng van leges voor exploitatievergunningen is door de coalitiepartijen gesteund en daarmee aangenomen. Een algemene motie over vermindering van regeldruk is unaniem aanvaard.