Lijst Linssen boos over uitstel aanpak oversteek Van Konijnenburgweg

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen heeft met ongenoegen gereageerd op het nieuws dat de gevaarlijke oversteek annex kruising op de Van Konijnenburgweg voorlopig niet wordt aangepakt. Onlangs liet wethouder Yvonne Kammeijer schriftelijk weten dat er eerst nader onderzoek nodig is.

Het is de vierde keer dat raadslid Meino Dam een brief wijdt aan de verkeerssituatie daar. Zijn fractie heeft met grote verontwaardiging kennis genomen van de recente mededeling van wethouder Kammeijer waarin gesteld wordt dat de gewenste veilige oversteek Wagenpleintje-De Zeeland uitgesteld wordt. Het college wil eerst nader in beeld hebben wat de mogelijke effecten zijn op de verkeersstromen van te nemen maatregelen. Bovendien wil de wethouder nader overleg met belanghebbenden van de Zeeland. Meino Dam schrijft: “Dit is voor Lijst Linssen een niet te accepteren werkwijze en gedachtegang van het college.”

Eerder was toegezegd dat er in mei 2017 werd begonnen aan het aanpassen van de gevaarlijke oversteek. Dat is dus nooit zo ver gekomen tot nu toe. Het leidde zelfs tot excuses van Kammeijer aan bewonerscommissie Vissershaven, die zeer ongelukkig is met de situatie.

Boos over bureaucratie

Nu blijkt dat het uitstel nog veel langer gaat duren is Lijst Linssen echt boos. De partij krijgt geregeld meldingen en foto’s van bewoners die aantonen hoe link het er is. Er wordt tegen de richting in en over fietspaden gereden, de snelheid wordt overtreden en weggebruikers hebben weinig oog voor overstekende voetgangers en fietsers. Dat is niet altijd onwil, de onoverzichtelijke situatie maakt alles tegelijk zien heel lastig. Veel omwonenden vragen zich af of het eerst een keer ernstig mis moet gaan voordat er wat wordt gedaan, meldt Dam namens zijn fractie. Zijn partij laat weten geen verder uitstel te dulden en verwijt het college een bureaucratische houding.

Foto's: Lijst Linssen/bewoners Vissershaven