Lijst Linssen stelt kosten en voortgang Eventum aan de kaak

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Sander Siebelink stelt namens zijn partij vragen over wat hij 'het geldverslindende project Eventum' noemt. Er ontstaan steeds meer twijfels over het beoogde onderkomen van Facilitair Bedrijf, de media-opleiding van het ROC en omroepstichting ZuidWest.

Lijst Linssen zegt meerdere redenen te hebben om zich zorgen te maken. Nu de politieke behandeling van de begroting 2019 en het tweede concernbericht 2018 er aan komt, wil de partij helderheid over de stand en gang van zaken. Om de Eventum-plannen alsnog te realiseren wil het college nog eens 1,1 miljoen euro extra in kunnen zetten. En dat terwijl nog maar de vraag is of de beoogde gebruikers er ook werkelijk terecht komen, al dan niet in afgeslankte vorm.

Bouwen voor mogelijke leegstand

Onlangs nog liet Omroep ZuidWest weten grote twijfels te hebben over de verhuis naar het nieuwe pand. De organisatie staat er financieel slecht voor, om meerdere redenen, en redt het het niet zonder aanvullende gemeentelijke bijdrage. Als deze partij afhaakt staat het Eventum bij voorbaat deels leeg en vergelijkbare zorgen uit Lijst Linssen omtrent het Facilitair Bedrijf.

In de begroting voor komend jaar valt te lezen dat het college deze organisatie tegen het licht wil houden. Wat dit exact betekent is nog niet duidelijk en precies daarom vraagt Siebelink om nadere uitleg. Als blijkt dat hier wordt bezuinigd is de overgebleven behoefte aan een groot nieuw pand mogelijk nog kleiner. Misschien moet dat bouwplan dus eerst eens worden herzien, suggereert Lijst Linssen.

Nog geen toestemming

Onlangs meldde wethouder Annette Stinenbosch dat de oplevering van het Eventum in maart 2019 rond moet zijn. Daarvoor is met Van den Bergh bouw een overeenkomst afgesloten. “Niets ten nadele uiteraard van deze prima ondernemer”, schrijft Siebelink. “Maar strikt genomen beschikt u niet over het nodige krediet om deze werkzaamheden uit te voeren, aangezien de gemeenteraad toestemming moet geven om een greep uit de algemene reserve te doen.”

Hij wil weten wat er gebeurt als de raad niet meegaat in de extra kosten van 1,1 miljoen. Dan heeft het college strikt genomen een niet-rechtmatige beslissing genomen, stelt Siebelink. Tevens vraagt zijn fractie zich af of B en W nog overwogen heeft de bouw te stoppen, nu er een kans is dat een aanzienlijk deel van het pand leeg blijft. Omdat de gemeente er financieel toch al niet bijster goed voor staat, zou dat voor Lijst Linssen geen ondenkbaar scenario zijn.