Lijst Linssen: toelage voor statushouders buitenproportioneel

BERGEN OP ZOOM – Namens hun partij hebben burgerlid Camiel van der Meeren en raadslid Sander Siebelink vragen gestuurd aan het College van B&W over de bedragen die statushouders krijgen om een woning in te richten. Ze vinden deze veel te hoog, zeker in vergelijking met andere gemeenten.

Als voorbeeld geven Siebelink en Van der Meeren de gemeente Tholen. Daar krijgt een alleenstaande statushouder €1759 en een gezin ontvangt €2552 voor de woninginrichting. Met respectievelijk €4424 en €6361 liggen die bedragen in Bergen op Zoom aanzienlijk hoger. Het betreft weliswaar leningen, die in 36 maanden terugbetaald dienen te worden, maar daar heeft Lijst Linssen weinig vertrouwen in, getuige de brief: "Als men de schuld niet terugbetaalt, wordt de lening kwijtgescholden en moet het tekort opgehoest worden door de Bergse belastingbetaler. Kortom, een lachertje."

Discriminatie

Volgens een eerder verschenen onderzoek zou 1500 euro voldoende moeten zijn, schrijven het duo- en raadslid. Om welk onderzoek het gaat zegt de brief niet. Hun fractie wil weten waarom dit bedrag in Bergen op Zoom niet wordt gehanteerd. Lijst Linssen vindt de vergoeding 'discriminerend' richting inwoners van de stad, die geen aanspraak op dergelijke regelingen kunnen maken en wil weten van het college of die mening wordt gedeeld. Het antwoord daarop laat zich raden.