Lijst Linssen wil weten wat er gebeurt met voetbalaccommodatie voormalig BVV’63

BERGEN OP ZOOM – Eerder dit jaar trok het bestuur van BVV’63 de stekker uit de club. De lezingen over de redenen hiertoe liepen nogal uiteen maar het was wel over en uit. Sindsdien wordt de huisvesting van de opgedoekte club niet meer gebruikt en dat is zonde, vindt Lijst Linssen.

Duoraadslid Camiel van der Meeren en raadslid Meino Dam betreuren het dat de ruimtes er al die tijd ongebruikt bij staan en vragen het college van B en W er snel een invulling voor te vinden. Niet alleen wil de fractie weten of er al plannen zijn voor de lege kantine, kleedkamers en velden, Lijst Linssen vindt bovendien dat andere sportverenigingen betrokken dienen te worden bij het snel weer in gebruik nemen hiervan. In de brief die Van der Meeren en Dam stuurden vragen ze dus tevens of dat overleg er al is. Zo niet, dan moet dat er snel komen vindt de partij.

Vragen over bezuinigen op sport

Er speelt bovendien nog een belangrijke financiële kwestie rondom sport in de gemeente, waar de brief bij stilstaat. Er moet volgens het college vijf ton bezuinigd worden op sportparken en gymzalen. Vooralsnog is alleen nog onduidelijk hoe dit vorm dient te gaan krijgen. Lijst Linssen wil van die plannen op de hoogte worden gesteld en vraagt zich af hoe concreet de voorgenomen bestedingsbeperking al is. De fractie wil dit nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen besproken zien.

Stockfoto: Pixabay/PIRO4D