‘Maak van Bergen op Zoom een Regenboogstad’

De gemeente Bergen op Zoom voert nog geen speficiek homobeleid en dat moet veranderen, stellen VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en Steunpunt: "In een gemeenschap waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, krijg je meer voor elkaar." (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM – Homo's, lesbiennes, transgenders, bi's en interseksuelen (LHTBI'ers) hebben het niet altijd even makkelijk – zo constateren vijf partijen in de Bergse gemeenteraad. Nog steeds ervaren LHTBI'ers in de Bergse samenleving regelmatig agressie, discriminatie en pestgedrag. Daarom willen VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en Steunpunt dat Bergen op Zoom zich vóór 2 september bij het ministerie van OCW aanmeldt voor de status van Regenboogstad. Het ministerie stelt per Regenboogstad 20.000 euro beschikbaar voor homo-emancipatie, voor de periode 2019-2022. De vijf raadspartijen hebben dat vandaag in een brief aan het college van B&W geschreven. De brief is mede-ondertekend door homobelangenverengiging COC West-Brabant.

"Is het college bereid vóór 2 september de intentieverklaring af te geven om Bergen op Zoom als Regenbooggemeente aan te melden", zo vragen de briefschrijvers. De vraag is niet nieuw. In de vorige bestuursperiode is vanuit de Bergse gemeentepolitiek ook al een dergelijk verzoek bij het college ingediend, vanuit PvdA en GroenLinks. In 2015 voelde toenmalig wethouder Kammeijer er echter weinig voor om aansluiting te zoeken bij de Regenboogsteden, omdat dit strijdig zou zijn met de gemeentelijke lijn om géén doelgroepbeleid te voeren. Wel zijn in 2016 op initiatief van Kammeijer regenboogoversteekpaden aangelegd bij de Arnoldus Asselbergsstraat en de Wassenaarstraat, als teken van homobewustzijn. Ook wordt jaarlijks vóór het stadhuis de Regenboogvlag gehesen op Coming Out-day (11 oktober).

Aansporing van minister

De situatie is nu anders, wat betreft het doelgroepbeleid. Want ook minister Ingrid van Engelshoven schrijft de gemeente Bergen op Zoom aan met het verzoek om het Regenboogstad-convenant te ondertekenen en zelfs een speciale homobeleidsambtenaar aan te wijzen. Gemeenten die zich Regenboogstad mogen noemen gaan daarnaast een aantal verplichtingen aan: zo voeren ze actief beleid om homoacceptatie te versterken bij bevolkingsgroepen waar het thema nog een taboe is. Ook moet in de vier jaar een teruggang te zien zijn van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHTBI'ers. Het uiteindelijke doel: "LHTBI-personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring." Overigens kan de gemeente Bergen op Zoom een tweede brief verwachten van Van Engelshoven, zo kondigt ze aan, ditmaal specifiek gericht op vrouwenemanicpatie.

Gesprekken

Voor de vijf Bergse raadspartijen is het belangrijk om, naast de brief van de minister, ook zelf met een oproep aan het college te komen. In de theorie is iedereen in de samenleving gelijkwaardig maar de praktijk wijst helaas anders uit – zo stellen ondertekenaars van de brief. "Gesprekken met de LHTBI-gemeenschap maken dat pijnlijk duidelijk. Bovendien laat ook de ‘monitor discriminatie Zeeland-West Brabant 2017’ zien dat seksuele gerichtheid, samen met herkomst en huidskleur, de meest geregistreerde discriminatiegrond is." De officiële cijfers zouden echter 'niet schrikbarend hoog' zijn maar volgens de politici worden veel incidenten niet gemeld. Wel zijn bij het COC West-Brabant meldingen gedaan van pestgedrag vanwege seksuele geaardheid. Het COC laat daarbij weten dat slechts 2 scholen gebruik hebben gemaakt van hun voorlichtingen op dit thema. "Kortom, de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap behoeft in onze gemeente nog de nodige verbetering."