MCT en gemeente komen tot akkoord over nieuwe buitendijkse containerterminal

Foto (Gemeente Bergen op Zoom): Arn van der Vorst, Ad Coppens en Toon Meeus

BERGEN OP ZOOM – Markiezaat Container Terminal B.V. (MCT) heeft een akkoord bereikt met de gemeente Bergen op Zoom over de verwerving van een plek ten noorden van de Burgemeester Peterssluis. Daar gaat een nieuwe buitendijkse containerterminal verrijzen. Het levert op heel veel vlakken winst op. Zowel het bedrijf als het college zijn blij met de uitkomst van dit langlopende traject.

Het perceel dat 25.830 m2 groot is zal door MCT worden aangekocht voor een bedrag van € 1,1 miljoen. De terminal wordt in 2019 in gebruik worden genomen en dat zal tevens betekenen dat de huidige containerterminal die zich aan de Vierlinghweg (bij de Loswal) bevindt, op die plek zal verdwijnen. Een verplaatsing die een ‘boost’ zal geven aan bedrijven die zich op het industrieterrein Theodorushaven en Noordland bevinden, maar eigenlijk ook aan de stad en de hele regio. Bovendien is verplaatsing vanaf de huidige plek een bijzonder prettige bijkomstigheid voor bewoners van bijvoorbeeld de wijk Nieuwe Vesting.

Veel voordelen

Al in 2000 bleek uit diverse studies dat in Bergen op Zoom behoefte, draagvlak en potentieel was voor meer vervoer over water, meer in het bijzonder in de vorm van containers. De goede ligging tussen Rotterdam en Antwerpen aan het zeer drukke Schelde-Rijnkanaal helpt hier aan mee. In 2008 werd daarom een tijdelijke containerterminal in gebruik genomen. De locatie aan de Vierlinghweg is eigendom van de gemeente en MCT heeft een huurcontract tot 1 juli 2019 en zit op dit moment aan het maximum van haar capaciteit terwijl in de markt nog groei zit. Verplaatsing heeft grote voordelen voor het bedrijf. Door deze verplaatsing kan er in principe 24 uur per dag worden gewerkt en er is geen afhankelijkheid meer van de Burgemeester Peterssluis. Ook is overlast voor omwonenden niet meer aan de orde.

MCT-directeur Arn van der Vorst: “Voor ons komt dit akkoord precies op het juiste moment. Nu we een handtekening onder deze overeenkomst zetten, hebben we nog voldoende tijd om onze nieuwe plek goed en zorgvuldig in te richten. Het zal hard werken worden, maar daar staat ons bedrijf, dat groot geworden is in deze stad, om bekend.”

Belangrijke stap

Wethouder Ad Coppens spreekt van een historische overeenkomst. “Verschillende colleges zijn bezig geweest om een buitendijkse containerterminal te realiseren. Hoewel de gemeenteraad zich ook nog over deze afspraken zal buigen en het vergunningentraject nog in gang gezet moet worden, hebben we met elkaar weer een belangrijke stap gezet. Dit is één van de belangrijkste transacties die ik als portefeuillehouder Economische Zaken meemaak. Aan alles voel je dat het Bergen op Zoom economisch en financieel weer voor de wind gaat. Dit is een geweldige opsteker voor het gemeentebestuur en voor heel Bergen op Zoom.”