Migratie in de oudheid en De geschiedenis van het hertogdom Brabant

BERGEN OP ZOOM (Ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – 'Migratie in de oudheid' en 'De geschiedenis van het hertogdom Brabant'; dit zijn de onderwerpen van twee gratis, voor iedereen toegankelijke lezingen van de Orde van den Prince op vrijdagavond 7 februari en op vrijdag 6 maart 2020.

Jona Lendering, bekend oudheidkundige, zal op 7 februari uiteenzetten dat migratie al zo oud is als de mensheid en hij gaat dit dit illustreren met vele voorbeelden uit de oudheid. Kenmerkend voor zijn lezingen is ook dat hij altijd de link weet te leggen met onze hedendaagse situatie.

Jan van Oudheusen, oud-provinciaal historicus, spreekt op vrijdag 6 maart over de geschiedenis van het hertogdom Brabant. De periode van het hertogdom mag zich speciaal in de belangstelling verheugen na het grote succes van De Bourgondiërs, waaruit bleek dat ons hertogdom een speciale positie had verworden.

De lezingen in het Fletcher Hotel Stadspark, Gertrudisboulevard 200, beginnen om 20.00 uur. Belangstellenden kunnen zich voor een of beide lezingen aanmelden via het secretariaat van de organiserende afdeling Bergen op Zoom van de Orde van den Prince: secr.ovdp.bopz@gmail.com

De Orde van den Prince is een VlaamsNederlands, pluralistisch en apolitiek genootschap dat zich inzet voor de taal en cultuur van de Nederlanden. De Orde werd in november 1955 gesticht en telt nu zo’n 3000 leden, verdeeld over 99 afdelingen in o.m. NederlandBelgiëFrankrijkSurinameCuraçao en Zuid-Afrika.

De naam van het genootschap verwijst naar Willem de Zwijger, de prins van Oranje. Deze figuur werd gekozen wegens zijn rol in de geschiedenis van de Nederlanden en zijn tolerantie (gemeten naar toenmalige normen). Het logo van de Orde van den Prince is de hoofdletter P, omcirkeld door de woorden Amicitia en Tolerantia.