Nog altijd onduidelijkheid over sluiting ouderensteunpunten

BERGEN OP ZOOM – De brief die de GBWP afgelopen weekend wijdde aan de sluiting van de ruimtes bij drie ouderencomplexen gaf het al aan: de plannen van WijZijn Traverse zijn niet heel duidelijk bij raadsleden. Of ze vallen gewoon niet goed. D66 heeft nu eveneens schriftelijk te kennen gegeven not amused te zijn.

De groepsruimten bij de Zoomflat, De Elsenborch en Aen De Fonteine moeten sluiten. Dat was wat er eerder werd vermeld in diverse media en brieven of vragen van Bergse partijen. Deze week werd duidelijk dat de plannen nog niet zo concreet zijn.

Raadslid Ömer Duman schrijft nu dat de nuanceringen over wat WijZijn Traverse voornemens is, het nog niet tot een goed plan maken. Hij geeft aan: “De mensen die nu gebruik maken van deze voorziening worden geraakt, voordat voor hen een alternatief duidelijk is.” Terwijl er volop behoefte is aan ondersteuning en activiteiten op locatie, stelt de D66-fractie.

Onnodig

Duman en zijn partijgenoten betreuren de onrust en onzekerheid maar ook het feit dat de commotie vooruitloopt op de behandeling van het jaarplan Sociaal Domein en de uitkomsten van een enquête over een leeftijdsvriendelijke gemeente. De fractie vindt dat er pas besluiten genomen kunnen worden als het rekenkamerrapport ‘Langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen in Bergen op Zoom’ en de uitkomsten van de enquête bekend zijn. Het college wordt dringend opgeroepen in het kader van de ontstane onrust snel naar oplossingen te kijken.

Lees ook:

Stockfoto: Pixabay/Sabine van Erp